בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Jewish faeries
Search
Exact matches only

 
tagged: Jewish faeries

 

גַּמָּדֵי לָיִל | Gnomes of the Night, a poem by Ḥayyim Naḥman Bialik (ca. 1894)

צַפְרִירִים | Tsafririm (Morning Spirits), a poem by Ḥayyim Naḥman Bialik (1900)