און קאבﬞריטיקו | Un Kavritiko :: a Judezmo (Ladino) Translation of Ḥad Gadya, by Isaac Gantwerk Mayer

A Judezmo/Ladino translation of the popular Passover song, Ḥad Gadya. . . .


בסיעתא דארעא