סדור תפילות הקראים, תפילות חול ושבת | Karaite Prayerbook, Weekday and Sabbath Prayers

Loading

בעריכת נחמיה גורדון בהתיעצות עם הרב משה דבח ע”פ נוסח ר’ אברהם פירקוביץ שיצא לאור לראשונה בווילנא תרל”א (Edited by Nehemia Gordon in consultation with R’ Moshe Dabah. Based on the Avraham Firkovich Edition, Vilna 1870). Citations from Karaite scholars are shown as “(K.S.)” in the translation and “(ח”מ)” in the liturgy.

DOWNLOAD: TXT | . . .


בסיעתא דארעא