תפילה קודם קריאת פרשת אחרי מות | Prayer to be Recited Before the Reading of Parashat Aḥarei Mōt, by Rabbi Steven Greenberg

A prayer to recognize lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer-identifying folk before reading Parshat Aḥarei Mot (Leviticus 16:1–18:30) in the synagogue. . . .


בסיעתא דארעא