בסיעתא דשמיא
//  Home  //   love
Search
Exact matches only

 
tagged: love

 

בִּרְכָּת אַהֲבַה | Ahavah Rabbah, by Michal Talya

אֵשֶׁת חַיִל | Eshet Ḥayil, adaption by Alex and Peri Sinclair

הֲרֵינִי מְקַבֵּל עָלַי | A kavvanah to love your fellow as yourself, before prayer

שבע ברכות | The Seven Blessings over a Wedding (interpretive translation by Aharon Varady)

A Love Song to Arabs from a Jew, by Pesach Dahvid Stadlin (2011)