בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Lurianic
Search
Exact matches only
Filter by Categories
Prayers & Praxes
Public Readings, Sources, and Cantillation
Compiled Prayer Books (Siddurim, Haggadot, &c.)
Miscellanea: Ketubot & Other Documents, Art & Craft, Essays on Prayer, &c.

 
tagged: Lurianic

 

רבון כל העולמים | Master of the Cosmos, a teḥinah for entering Shabbat by Rabbi Yitsḥaq Luria (circa 16th c.)

תפילה לפני שחיטה | Prayer before Kosher Slaughter, by Eliyah ben Shlomo Avraham haKohen (Sefer Shevet Musar, 1712)

תפילה קודם למוד הקבלה | Prayer Before Studying Kabbalah, by Yitsḥak Luria (translated by Aharon Varady)