תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֺדֶשׁ אִיָיר | Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Iyyar (1877)

To the best of my ability, this is a faithful transcription of the תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֺדֶשׁ אִיָיר (“Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Iyyar”) which appeared in תחנות מקרא קודש (Teḥinot Miqra Qodesh, Widow and Brothers Romm, Vilna 1877). English translation adapted slightly from Techinas: A Voice from the Heart “As Only A Woman Can Pray” by Rivka Zakutinsky (Aura Press, 1992). –A.N. Varady . . .

סדר לפסח: שתי כוסות, לאליהו ומרים | Two Cups: Elijah and Miriam, by Trisha Arlin

We lift Miriam’s cup, Dancing prophet celebrating the world that is now. And we tell God we are grateful For the water from the earth that was Miriam’s gift, Welcome necessity, On God’s behalf. Miriam announces joy! And teaches us to save ourselves. Miriam, the bringer of mercy, There’s no prayer for her in the haggadah— So make one up! . . .


בסיעתא דארעא