תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֺדֶשׁ נִיסָן | Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Nisan (1877)

Loading Yiddish (source) English (translation) אֵל רַחוּם עוֹשֶׂה גְדוֹלוֹת עַד אֵין חֵקֶר נִסִּים וְנִפְלָאוֹת עַד אֵין מִסְפָּר, דערבּאדעמדיגער פאָטער, דער װאָס טוּט גרױסקײַט גאָר נִיט צוּ דערקלערן, נִסִּים אוּן װאוּנדער אָן א צאָל, מיר קוּמען יעצט בּענטשן אוּן הײליגן דעם חוֹדֶשׁ נִיסָן, װאָס אין דעם חוֹדֶשׁ האָסטוּ אוּנז, ליבּער גאָט, פיל נִסִּים געטאָן אוּן גרױסע . . .


בסיעתא דארעא