בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Needing Decompilation
Search
Exact matches only
Filter by Categories
Prayers & Praxes
Public Readings, Sources, and Cantillation
Compiled Prayer Books (Siddurim, Haggadot, &c.)
Miscellanea: Ketubot & Other Documents, Art & Craft, Essays on Prayer, &c.

 
tagged: Needing Decompilation

 

Techinah-Book, by Rabbi Simon Glazer (1930)

בספר חיים (התחדשות יהודית)‏ | B’Sefer Ḥayyim: A Jewish Renewal/Reconstructionist Maḥzor for the Days of Awe (2016)

סידור תהילת ה׳ ידבר פי לקוטי תפילה לשבת | Shabbat Supplement to Siddur Tehillat Hashem Yidaber Pi, by Rabbi Zalman Schachter-Shalomi (2009)

סדור לבנת הספיר לקבלת שבת | Siddur Livnat HaSapir l’Kabbalat Shabbat, a Friday Night prayerbook arranged by Aharon Varady (2017)

סליחות לצום גדליה | Seliḥot for Tsom Gedalyah, translated by David Asher

סידור זכרון יהודה לייב | Siddur Zichron Yehudah Leib, a Friday Night Siddur dedicated in honor of Leonard Nimoy, z”l (2017)

A Love Song for Shabbat, a Humanist supplement to the Kabbalat Shabbat Siddur by Dr. Tzemaḥ Yoreh (2013)

סידור קבלת שבת | A Kabbalat Shabbat Siddur, illustrated by Daniel Nebenzahl (2012)

סִימָן לְבָנִים | Siman l’Vanim: a birkon celebrating the wedding of Honi Sanders and Simona Dalin (2019)

מענה לשון: סדר תחינות על בית עלמין | Ma’aneh Lashon: Seder Teḥinot al Bet Almin, translated with additions by Goetzel Selikovitsch (1910)

הסדור השלם (נוסח האר״י)‏ | HaSiddur HaShalem (Ḥassidic-Sefardic), a bilingual Hebrew-English prayerbook translated and annotated by Paltiel Birnbaum (1969)

המחזור לראש השנה ויום כּיפּור (אשכנז)‏ | Ha-Maḥzor for Rosh Hashanah and Yom Kippur, translated and arranged by Rabbi Ben-Zion Bokser (1959)

הַסִּדוּר (אשכנז)‏ | HaSiddur, a bilingual Hebrew-English prayerbook translated and arranged by Rabbi Ben-Zion Bokser (1957)

מחזור השלם לראש השנה (נוסח האר״י)‏ | Maḥzor haShalem l’Rosh haShanah, translated and arranged by Paltiel Birnbaum (1958)

מחזור השלם ליום כיפור (נוסח האר״י)‏ | Maḥzor ha-Shalem l’Yom Kippur, translated and arranged by Paltiel Birnbaum (1958)

מחזור השלם לראש השנה ויום כפור (אשכנז)‏ | Maḥzor ha-Shalem l’Rosh ha-Shanah v’Yom Kippur, translated and arranged by Paltiel Birnbaum (1951)

תפלות ליום כיפור (ספרד)‏ | Tefilot l’Yom Kippur, arranged and translated by Rabbi David de Sola Pool (1939)

סידור תפארת דוד (נוסח האר״י)‏ | Siddur Tifereth David, a bilingual Hebrew-English prayerbook arranged by Ḥayyim Alter Segal (1951)

תפלה לדוד (נוסח איטלקי מנהג הרומית)‏ | Tefilah l’David: Preghiere di Rito Italiano, a bilingual Hebrew-Italian prayerbook compiled by the chief Rabbi of Rome, David Prato (1949)

הסדור השלם (אשכנז)‏ | HaSiddur HaShalem, a bilingual Hebrew-English prayerbook translated and annotated by Paltiel Birnbaum (1949)

Siddur on the Hill for Friday Night, by Ḥavurah on the Hill at the Vilna Shul, Boston (trans. Rabbi Sam Seicol, 2010)

The Seder Tefillah for Shabbat and Yom Tov of Kehillat Kol Haneshama, Jerusalem (2007)

תפלת מנחה לשבת | Shabbat Minḥah Prayers, a prayer-pamphlet by Dr. Jakob J. Petuchowski (1966)

מַחֲזוֹר עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד: עֲבֹדַת חַג הַזִּכָּרוֹן (אשכנז)‏ | Maḥzor Avodat Ohel Moed: Avodat Yom haZikaron, arranged and translated by Arthur Davis & Herbert Adler (1907)

תפלות למועדים (ספרד)‏ | Tefilot l’Mo’adim, arranged and translated by Rabbi David de Sola Pool (1947)

סדר תפלות ישראל (אשכנז)‏ | Seder Tefilot Yisrael: Sabbath and Festival Prayer Book, compiled by the Rabbinical Assembly & United Synagogue of America (1946)

חֶסֶד־וּמִשְׁפָּט אָשִׁירָה לְךָ | Ḥesed uMishpat Ashirah Lekha, a bentsher celebrating the wedding of Isaac Brooks and Eliana Fishman (2018)

כׇּל יֹשְׁבֵי תֵבֵל | Kol Yoshvei Tevel: the L&L Wedding Bentsher, by Lara Chausow and Lauren Weiss (2018)

ספר תפילות לשבת | Sabbath Prayer Book, by the Jewish Reconstructionist Foundation (1945)

הגדה לסדר פסח | The Pesaḥ Seder, by Gabriel Wasserman

The Israelite-Samaritan Prayerbook for Weekday Evenings & Mornings

ברכות והודאות | Brakhot v’Hoda’ot (Blessings and Thanksgivings): A Birkon for the Bar Mitsvah of Yeshayahu Yisraeli (2016)

Songs and Prayers and Meditations for Divine Services of Israelites, arranged by Rabbi Benjamin Szold and translated by Rabbi Marcus Jastrow (1873)

תהילים או לוס סאלמוס; טריסלאד’אד’וס דיל לשון הקדש אין לה לינגואה ספרדית | Psalms in Ladino (Estampado por Ǧ. Griffit, ca. 1852/3)

סדר התפילות (ספרד)‏ | Seder haTefilot, a bilingual Hebrew-English prayerbook translated and arranged by Rabbi David de Sola Pool (1941)

A Companion to the Authorised Daily Prayer Book, by Israel Abrahams (revised edition 1922)

Israelite Samaritan Devotional Prayers for Weekdays and Shabbat, translated by Benyamim Sedaka

מנהג אמעריקא: תפלות בני ישורון | Minhag America: Hymns, Psalms & Prayers in English and German, by Rabbi Isaac Mayer Wise, et al (1868)

מַחֲזוֹר עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד: עֲבֹדַת חַג הַמַּצּוֹת (אשכנז)‏ | Maḥzor Avodat Ohel Moed: Avodat Ḥag haMatsot, arranged and translated by Arthur Davis & Herbert Adler (1909)

The Samaritan Liturgy in two volumes (transcribed by A.E. Cowley)

המדריך | Ha-Madrikh: The Rabbi’s Guide by R’ Hyman E. Goldin (1939, rev. 1956)

מַחֲזוֹר עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד: עֲבֹדַת חַג הַכִּפּוּרִים (אשכנז)‏ | Maḥzor Avodat Ohel Moed: Avodat Yom haKippurim, arranged and translated by Arthur Davis & Herbert Adler (1904)

מַחֲזוֹר עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד: עֲבֹדַת חַג הַשָּׁבֻעוֹת (אשכנז)‏ | Maḥzor Avodat Ohel Moed: Avodat Ḥag haShavuot, arranged and translated by Arthur Davis & Herbert Adler (1909)

מַחֲזוֹר עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד: עֲבֹדַת חַג הַסֻּכּוֹת (אשכנז)‏ | Maḥzor Avodat Ohel Moed: Avodat Ḥag haSukkot, arranged and translated by Arthur Davis & Herbert Adler (1908)

סדר תפלות כל השנה (אשכנז)‏ | The Authorised Daily Prayer Book of the United Hebrew Congregations of the British Empire, translated and arranged by R’ Shimon Singer (1890)

סדר תפילות (ספרד)‏ | Καθημεριναι Προσευχαι | Seder Tefilot, a bilingual Hebrew-Greek prayerbook translated and arranged by R’ Yosef Naḥmuli (Corfu 1885)

מנהג אמעריקא: תפלות בני ישורון | Minhag America: Selected Prayers for Various Occasions in Life, by Rabbi Isaac Mayer Wise (1872)

סידור עבודת ישראל | Siddur Aḇodath Yisrael, arranged by R’ Benjamin Szold and translated by R’ Marcus Jastrow (1873)

סדר הגדה של פסח | Seder Haggadah Shel Pesaḥ, translated and annotated by Paltiel Birnbaum (1953)

מנהג אמעריקא: תפלות בני ישורון לראש השנה | Minhag America: The Divine Service of American Israelites for the New Year, by Rabbi Isaac Mayer Wise (1866)

מנהג אמעריקא: תפלות בני ישורון ליום הכפורים | Minhag America: The Divine Service of American Israelites for the Day of Atonement, by Rabbi Isaac Mayer Wise (1866)

מנהג אמעריקא: תפלות בני ישורון | Minhag America: The Daily Prayers for American Israelites, by Rabbi Isaac Mayer Wise (1872)

עלת תמיד | Olath Tamid: Book of Prayers for Israelitish Congregations, by David Einhorn (1st English ed. 1872)

סדר עבודת ישראל (אשכנז)‏ | Seder Avodat Yisroel, a critical text of the Siddur annotated by Isaac Seligman Baer (1868)

מנהג אמעריקא: תפלות בני ישורון | Minhag America: Tefilot Bnei Yeshurun – Gebetbuch für den Öffentlichen Gottesbienft und die Privat-Andacht, by Rabbi Isaac Mayer Wise (1861)

Stunden Der Andacht, a collection of teḥinot in German written by Fanny Schmiedl Neuda (1855/58)

אמרי לב | Meditations and Prayers, an unendorsed revision by Isaac Leeser (1863) of an abridged translation by Hester Rothschild (1855) of a collection of teḥinot by Rabbi Arnaud Aron & Jonas Ennery (1852)