מחזור השלם לראש השנה | Maḥzor ha-Shalem l’Rosh ha-Shanah (“Sephardic-Ḥasidic” 1958), by Paltiel Birnbaum

A bilingual Hebrew-English maḥzor for Rosh Hashanah (“Sefard”). . . .

מחזור השלם לראש השנה ויום כפור | Maḥzor ha-Shalem l’Rosh ha-Shanah v’Yom Kippur (Ashkenaz, 1951), by Paltiel Birnbaum

A bilingual Hebrew-English maḥzor for Rosh Hashanah and Yom Kippur (Ashkenaz). . . .

חֶסֶד־וּמִשְׁפָּט אָשִׁירָה לְךָ | Ḥesed uMishpat Ashirah Lekha, a bentsher celebrating the wedding of Isaac Brooks and Eliana Fishman (2018)

An Ashkenazi Queer-Friendly bentsher. . . .

סִימָן לְבָנִים | Siman L’vanim: a birkon celebrating the wedding of Honi Sanders and Simona Dalin

The birkon/bentsher (blessing-book) prepared for the wedding of Honi Sanders and Simona Dalin on July 7th, 2019. . . .

סדר תפילות כמנהג ק״ק ספרדים מתורגמות יונית | Καθημεριναι Προσευχαι (Yosef Naḥmuli, Corfu 1885)

Index page for the transcription, proofreading, and decompilation of Καθημεριναι Προσευχαι (Yosef Naḥmuli 1885), a Greek-Hebrew kol bo siddur, nusaḥ sefaradi (minhag Corfu). . . .

כׇּל יֹשְׁבֵי תֵבֵל | Kol Yoshvei Tevel: the L&L Wedding Bentsher, by Lara Chausow and Lauren Weiss

This is a bentsher that my wife and I made for our same-sex wedding, designed by Hillel Smith, based on a base text by José and Josh Portuondo-Dember. It is: fully egalitarian, has full transliteration, has non-gendered language for G-d, and has full option of wife/husband/spouse pairings for sheva brachot. The PDF attached is for anyone to use (it has a couple of errors, sorry about that), and if you want, you can download the Adobe InDesign file to edit and create your own bentsher! . . .

עלת תמיד | Olath Tamid: Gebetbuch Für Israelitische Reform-Gemeinden, by David Einhorn (3rd German ed. 1862)

Rabbi David Einhorn’s prayer book `Olat Tamid (lit. the perpetual sacrifice)…first penned in Germany, served as the model for the Union Prayer Book,….the prayer book of the American Reform movement for almost eight decades. It reflected what is now called “classical Reform,” eliminating prayers for the restoration of Zion, mentions of the messiah, and bodily resurrection of the dead, while diminishing mentions of Jewish chosenness and the like. This is עלת תמיד Olath Tamid by Rev. Dr. David Einhorn (1809-1878), in its expanded German/Hebrew edition (1862), the third edition after its initial publication in 1856. . . .

עלת תמיד | Olath Tamid: Book of Prayers for Israelitish Congregations, by David Einhorn (1st English ed. 1872)

Rabbi David Einhorn’s (1809-1878) prayer book `Olat Tamid (lit. the perpetual sacrifice)…first penned in Germany, served as the model for the Union Prayer Book,….the prayer book of the American Reform movement for almost eight decades. It reflected what is now called “classical Reform,” eliminating prayers for the restoration of Zion, mentions of the messiah, and bodily resurrection of the dead, while diminishing mentions of Jewish chosenness and the like. . . .

ספר תפילות לשבת | Sabbath Prayer Book, by the Jewish Reconstructionist Foundation (1945)

Arranged and translated by Rabbi Mordecai Kaplan, the Sabbath Prayer Book is the first Reconstructionist prayerbook we know of to have entered the Public Domain. (The prayerbook entered the Public Domain due to lack of copyright renewal by the copyright owner listed in the copyright notice, the Jewish Reconstructionist Foundation, as evidenced in the Stanford Copyright Renewal database.) . . .

המחזור לראש השנה ויום כּיפּור | Ha-Maḥzor for Rosh Hashanah and Yom Kippur by Rabbi Ben-Zion Bokser (1959)

Loading

Arranged and translated by Rabbi Ben-Zion Bokser, Ha-Maḥzor (1959) and Ha-Siddur (1957), are the most recent modern prayerbooks to have entered the Public Domain. (Both Ha-Siddur and Ha-Maḥzor entered the Public Domain due to lack of copyright renewal by the copyright owner listed in the copyright notice, the Hebrew Publishing Company.) Making digital images of . . .

סדור לבנת הספיר לקבלת שבת | Siddur Livnat HaSapir l’Kabbalat Shabbat, a Friday Night Siddur by Aharon Varady

Siddur Livnat HaSapir l’Kabbalat Shabbat is a complete prayerbook (siddur) for welcoming the Shabbat on nearly all Friday evenings. This is the personal prayerbook of Aharon Varady, containing his idiosyncratic preferences in liturgical custom and aesthetic presentation. . . .

הסדור | Ha-Siddur by Rabbi Ben-Zion Bokser (1957)

Loading

Arranged and translated by Rabbi Ben-Zion Bokser, Ha-Maḥzor (1959) and Ha-Siddur (1957), are the most recent modern prayerbooks to have entered the Public Domain. (Both Ha-Siddur and Ha-Maḥzor entered the Public Domain due to lack of copyright renewal by the copyright owner listed in the copyright notice, the Hebrew Publishing Company.) Making digital images of . . .

סידור עבודת ישראל | Siddur Aḅodath Yisrael, 2nd revised edition (1873) arranged by R’ Benjamin Szold and translated by R’ Marcus Jastrow

The siddur, Aḅodath Yisrael was first prepared for Temple Oheb Shalom (Baltimore, Maryland) by Rabbi Benjamin Szold (1829-1902). Before Szold’s arrival in 1859, the congregation had adopted for use in its Shabbat service the Minhag America by the Reform rabbi, Isaac Meyer Wise. After much discussion with his congregation Szold introduced Aḅodath Yisrael, which hewed more closely to traditional Ashkenazi custom. The first edition of this prayer-book appeared in 1863 with German translation, and was widely adopted by congregations in the United States. New editions were published in 1864 and 1865 (the latter with English translation), and another, revised edition in 1871, by Rabbis Marcus Jastrow of Philadelphia (1829-1903) and Henry Hochheimer of Baltimore (1818-1912). . . .

סדר תפילות ישראל | Seder Tefilot Yisrael: Sabbath and Festival Prayer Book (Joint Commission of the Rabbinical Assembly and United Synagogue of America, 1946)

Loading

Siddur Tefilot Yisrael (Sabbath & Festival Prayer Book), based upon a manuscript of Rabbi Morris Silverman, was widely used in Conservative synagogues until the late 1980s and remains a favorite prayerbook for many who grew up using it. First published by the Rabbinical Assembly and United Synagogue of America under their copyright, this siddur is . . .

המדריך | Ha-Madrikh: The Rabbi’s Guide by R’ Hyman E. Goldin (1939, rev. 1956)

This manual has been devised for the express purpose of giving the Rabbi, or anyone officiating at a Jewish ceremonial or ritual, a concise and practical aid that will facilitate the task of officiating , and will obviate the necessity of resorting to the voluminous literature pertaining thereto. . . .

The Samaritan Liturgy in two volumes (transcribed by A.E. Cowley)

Arthur Earnest Cowley’s transcription of a 13th or 14th century manuscript of an Israelite-Samaritan defter held in the Vatican library (V 3. Ff. 193, vellum, sm. 4to.). Besides prayers, the second volume also contains an introduction, list of manuscripts used, and a glossary of terms in Samaritan Aramaic, among other materials. . . .

סידור זכרון יהודה לייב | Siddur Zichron Yehudah Leib, a Friday Night Siddur dedicated in honor of Leonard Nimoy, z”l (2017)

The goal of this project was to produce a complete prayerbooklet for the Friday night Kabbalat Shabbat and Ma’ariv service that was as compact as possible yet user-friendly. This booklet is designed to be printed on 9 double-sided sheets of paper, folded and saddle stapled. It was commissioned for a minyan held annually at the Arisia science fiction convention in Boston, MA, and dedicated in honor of Leonard Nimoy, z”l (1931–2015). Since Arisia takes place in mid-January, we omitted all special insertions for holidays and other times of year. A companion booklet which includes insertions for year-round use is in the works. . . .

הסדור השלם | Ha-Siddur Ha-Shalem :: The Daily Prayerbook, compiled and translated by Paltiel Birnbaum (Hebrew Publishing Co., 1949)

The first edition of the Daily Prayerbook, Ha-Siddur Ha-Shalem, compiled and translated by Paltiel Birnbaum (Hebrew Publishing Co. 1949). . . .

Israelite Samaritan Devotional Prayers for Weekdays and Shabbat, translated by Benyamim Sedaka

Benyamim Sedaka’s English translations of devotional prayers for weekdays and Shabbat . . .

בספר חיים | B’Sefer Ḥayyim: A Maḥzor for the Days of Awe

This is a complete* Jewish Renewal/Reconstructionist Machzor for Rosh Hashana and Yom Kippur, primarily influenced by the davennin of Reb Zalman and the Aquarian Minyan. All text in English is gender-neutral. All Hebrew prayers are accompanied by transliteration. Material for Shabbat is at the back of the book. Rosh Hashana and Yom Kippur prayers are combined (so some pages need to be skipped depending), but there should be a minimum of flipping back and forth. . . .

ברכות והודאות | Brakhot v’Hoda’ot (Blessings and Thanksgivings): A Birkon for the Bar Mitsvah of Yeshayahu Yisraeli

Brakhot v’Hoda’ot (Blessings and Thanksgivings): A Birkon by R’ Hillel Ḥayyim Yisraeli-Lavery. Kiddush, Havdalah and the Birkat Hamazon according to the custom of R’ Saadia Gaon, RaMBaM, and the Vilna Gaon. Zemirot, Piyyutim, and Shirim. Ma’ariv for Weekdays and for after Shabbat. A souvenir for the Bar Mitzvah of Yeshayahu Yisraeli, 19 Sivan 5776 (Shabbat Parshat Shelakh Lekha). Published in the Holy City of Yerushalayim. . . .

אמרי לב | Prières D’un Cœur Israélite, a collection of paraliturgical prayers and teḥinot in French by Jonas Ennery and Rabbi Arnaud Aron (1848)

Join us in creating a faithful digital transcription of אמרי לב Prières D’un Cœur Israélite (Arnaud Aron and Jonas Ennery, 1848). After transcription and proofreading, this new digital edition will need to be encoded in TEI XML and archived in the Open Siddur database. The edition will be shared under a Creative Commons Zero (CC0) Public Domain dedication. . . .

סדר תפלות כל השנה | The Authorised Daily Prayer Book annotated by Israel Abrahams (1914)

Join us in creating a faithful digital transcription of the Annotated Edition of the Authorised Daily Prayer Book with Historical and Explanatory Notes, and Additional Matter, Compiled in Accordance with the Plans of the Rev. Simeon Singer (Israel Abrahams, English, 1914), a nusaḥ Ashkeanaz, minhag Polin siddur. After transcription and proofreading, this new digital edition will be shared under a Creative Commons Zero (CC0) Public Domain dedication. The edition will then be encoded in TEI XML and archived in the Open Siddur database, a libre Open Access liturgy database. We are grateful to the University of Toronto for imaging this Public Domain work and providing a digital copy for this effort. . . .

תהילים או לוס סאלמוס; טריסלאד’אד’וס דיל לשון הקדש אין לה לינגואה ספרדית | Psalms in Ladino (Estampado por Ǧ. Griffit, ca. 1852/3)

Join us in creating a faithful digital transcription of Tehilim, o los Salmos, trezladados del leshon ha-ḳodesh en la lingua Sefaradit (Ǧ. Griffit, 1852/3). After transcription and proofreading, this new digital edition will be encoded in TEI XML and archived in the Open Siddur database. We are grateful to the Sephardic Studies Collection at the University of Washington Library for imaging this Public Domain work. . . .

שבת | The Seder Tefillah for Shabbat and Yom Tov of Kehillat Kol Haneshama, Jerusalem

The evening service for entering Shabbat and Yom Tov as is the custom of Kehillat Kol Haneshama in south Jerusalem, Israel. . . .

The Israelite-Samaritan Prayerbook for Weekday Evenings & Mornings

This is the beginning of an Israelite-Samaritan daily prayerbook. This work is still very much in progress. The file includes the title page, the Samaritan equivalent of “birkot hashahar” (the early morning blessings before prayer), and the first couple of pages of actual prayer. It is all in Samaritan script, an offshoot of paleo-Hebrew which developed after the Jews had already switched to today’s square “ashurit” script. . . .

אמרי לב | Imrei Lev – Meditations And Prayers For Every Situation And Occasion In Life by Jonas Ennery, translated by Isaac Leeser (1863)

General public forms of prayer may not always be adapted to the peculiar exigencies of every mind; the compilers of this work have therefore striven to supply in some measure this spiritual need, by meditations and prayers suited to every situation and occasion in life; and it has been the humble yet anxious endeavour of the translator to preserve the spirit of the original in its English garb. . . .

Siddur on the Hill for Friday Night, by Ḥavurah on the Hill at the Vilna Shul, Boston (trans. Rabbi Sam Seicol, 2010)

We are grateful to the Vilna Shul in Boston and their Ḥavurah on the Hill program for preparing “Siddur on the Hill,” (2011) a beautiful siddur for Shabbat Friday night services and sharing it with free-culture compatible, open content licensing. The siddur includes original translations in English from Rabbi Sam Seicol, interpretive writings by Rabbi Rami Shapiro, and illustrations by Georgi Vogel Rosen, as well as contributions from numerous others. Thank you for sharing your siddur, open source! . . .

A Love Song for Shabbat, a Humanist supplement to the Kabbalat Shabbat Siddur by Dr. Tzemaḥ Yoreh

I am a humanist. I am a feminist. I am an environmentalist. I am a libertarian. I am a pacifist. I believe in democracy. I am an agnostic. Traditional Jewish prayer is not any of these “ists” or “ics”; it reflects the worldview of the rabbis 1500 years ago, who may have been quite sagacious but did not share many of my values. The minor and major edits, deletions, and additions to which liberal Jews of this day and age have treated their prayers have inserted some of these sentiments, but for the most part the macro structure of prayers has been preserved, making it difficult for people to engage with the prayer in a straightforward way. The composers of liberal prayer books understand this, and thus we find the phenomenon of alternative or additional English readings and/or very creative translations that bear little relationship to the original prayer. There is another way forward, though. We can compose new prayers and poetry in the original Hebrew that reflect our values and revitalize our canon. This is the way I chose. . . .

סידור קבלת שבת | A Kabbalat Shabbat Siddur, illustrated by Daniel Nebenzahl

There are many illustrated siddurim for children. This Illustrated Kabbalat Shabbat Siddur is an illustrated siddur (in Hebrew) for grownups. The purpose of this siddur is to inspire us during prayer, to help us create and maintain Kavana. I chose to create this siddur for Kabbalat Shabbat, since usually at Kabbalat Shabbat we are more relaxed and open. The siddur has all that is needed (Nusaḥ Sefarad) for the Friday night prayers (Minḥah, Kabbalat Shabbat, and Arvit). The drawings accompany Kabbalat Shabbat. . . .

Stunden Der Andacht (Fanny Schmiedl Neuda, 1855)

I have the great pleasure to be sharing a crowdsourced labor of love, the first book of prayers that the Open Siddur Project has completely proofread on Wikisource: Stunden Der Andacht (Hours of Devotion, 1855) by Fanny Schmiedl Neuda. I initially prepared the transcription from the 145-page, 1858 edition of Stunden Der Andacht with Tesseract-OCR and a scan of the book made by Google Books. Many thanks to Open Siddur Project contributor and volunteer, Chajm Guski, for helping to upload the transcription to the German Wikisource site. Many thanks go to the untold numbers of volunteer proofreaders, both veteran Wikisource volunteers as well as the many folk who came to proofread the text after seeing a tweet, facebook status update, or reading an email asking for German fluent readers for help. . . .

סֵדֶר בִּרְכוֹת הַשַּׁחַר | Morning blessings for waking up and starting the day, adapted by Andrew Shaw

In these still, quiet moments I am not asleep, and not yet awake. In the threshold of day and night, with the mixture of darkness and light, my body is once again coming to life. I am reborn, each day, from the womb of your compassion. May all of my actions be worthy of the faith you’ve placed in me. With words of thanks I’ll greet the dawn. . . .

תפלת מנחה לשבת | Shabbat Minḥah Prayers, a prayer-pamphlet by Dr. Jakob J. Petuchowski (1966)

This prayer-leaflet was primarily intended for a group of Hebrew Union College students who met every sabbath afternoon for extra-curricular (noncredit) Torah study with Dr. Rabbi Jakob Petuchowki in the mid-1960s. Their service was conducted entirely in Hebrew and in the traditional nusaḥ with some minor but interesting Liberal innovations. Petuchowki writes, “We have omitted only the various repetitions as well as the prayer for the restoration of the sacrificial service. (But we have retained the place of Zion as the symbol of the messianic hope.) In the ‘Alenu prayer, we have preferred a positive formulation of the “Election of Israel” to the traditional negative one.” . . .

סדר תפלות כל השנה | The Authorised Daily Prayer Book of the United Hebrew Congregations of the British Empire (trans. Rabbi Simeon Singer, 1890)

Before the Koren-Sacks Siddur (2009), there was the Authorised Daily Prayer Book first published in 1890 and used by Jews throughout the British Empire, while there was a British Empire. It was originally published under the authorization of Great Britain’s first Chief Rabbi, Rabbi Nathan Marcus Adler with a Hebrew liturgy based on Isaac Seligman Baer’s Seder Avodat Yisroel (1868). The translation by Rabbi Simeon Singer (1846-1906) was the most extensive English translation of the Siddur ever published, and for this reason most editions are simply referred colloquially as The Singer Siddur. The Standard Prayer Book, published by Bloch in 1915, was an American reprint of The Authorized Daily Prayer Book. . . .

Siddur Torah Ohr of R’ Schneur Zalman of Liadi

Loading

Join us in creating a faithful digital transcription of the Siddur Torah Ohr (R’ Schneur Zalman of Liadi (1745-1812)), a critical text of the nusaḥ ha-ARI z”l.

The Siddur Torah Ohr was originally prepared by the Alter Rebbe, R’ Schneur Zalman of Liadi (1745-1812), the founder of the חב״ד ḤaBaD movement within Ḥassidut. Torah . . .

Seder Avodat Yisroel, by Isaac Seligman Baer (1868)

Join us in creating a faithful digital transcription of the Seder Avodat Yisrael (Isaac Seligman Baer, 1868), a critical text of the nusaḥ Ashkeanaz. After transcription and proofreading, this new digital edition will be shared under a Creative Commons Zero (CC0) Public Domain dedication. The edition will then be encoded in TEI XML and archived in the Open Siddur database, a libre Open Access liturgy database. . . .

סידור תהילת ה׳ ידבר פי | Siddur Tehillat Hashem Yidaber Pi: A Weekday Siddur ~ As I Can Say It (for Praying in the Vernacular), by Rabbi Zalman Schachter-Shalomi (2009)

If you are not used to reading Hebrew with comprehension and with the ability to dilate the Hebrew from the literal meaning, or if you cannot read Hebrew and need a resource for daily davvenen, I offer you this set of texts, which I, too, use frequently for myself. I translated the Psalms and the liturgy in the way in which I experience them in my feeling consciousness. This does not offer the ‘pshat’, the literal meaning of the words, but the devotional interpretation that can make it a prayer of the heart. . . .


בסיעתא דארעא