בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Needing Transcription
Search
Exact matches only
Filter by Categories
Prayers & Praxes
Public Readings, Sources, and Cantillation
Compiled Prayer Books (Siddurim, Haggadot, &c.)
Miscellanea: Ketubot & Other Documents, Art & Craft, Essays on Prayer, &c.

 
tagged: Needing Transcription

 

תְּחִנָה לְשַׁבָּת מְבָרְכִים רֹאשׁ חוֹדֶשׁ אַדָר | Tkhine for Shabbat Mevorkhim Rosh Ḥodesh Adar ב, on regular non-leap years (1877)

תחנה אױף קינדער האבין (פאר א אִשָׁה װאָס האָט ניט קײַן קינדער)‏ | Tkhine for Having Children for a Woman who Has No Children (ca. 1840)

סליחות לצום גדליה | Seliḥot for Tsom Gedalyah, translated by David Asher

מענה לשון: סדר תחינות על בית עלמין | Ma’aneh Lashon: Seder Teḥinot al Bet Almin, translated with additions by Goetzel Selikovitsch (1910)

הסדור השלם (נוסח האר״י)‏ | HaSiddur HaShalem (Ḥassidic-Sefardic), a bilingual Hebrew-English prayerbook translated and annotated by Paltiel Birnbaum (1969)

המחזור לראש השנה ויום כּיפּור (אשכנז)‏ | Ha-Maḥzor for Rosh Hashanah and Yom Kippur, translated and arranged by Rabbi Ben-Zion Bokser (1959)

הַסִּדוּר (אשכנז)‏ | HaSiddur, a bilingual Hebrew-English prayerbook translated and arranged by Rabbi Ben-Zion Bokser (1957)

מחזור השלם לראש השנה (נוסח האר״י)‏ | Maḥzor haShalem l’Rosh haShanah, translated and arranged by Paltiel Birnbaum (1958)

מחזור השלם ליום כיפור (נוסח האר״י)‏ | Maḥzor ha-Shalem l’Yom Kippur, translated and arranged by Paltiel Birnbaum (1958)

מחזור השלם לראש השנה ויום כפור (אשכנז)‏ | Maḥzor ha-Shalem l’Rosh ha-Shanah v’Yom Kippur, translated and arranged by Paltiel Birnbaum (1951)

תפלות ליום כיפור (ספרד)‏ | Tefilot l’Yom Kippur, arranged and translated by Rabbi David de Sola Pool (1939)

סידור תפארת דוד (נוסח האר״י)‏ | Siddur Tifereth David, a bilingual Hebrew-English prayerbook arranged by Ḥayyim Alter Segal (1951)

תפלה לדוד (נוסח איטלקי מנהג הרומית)‏ | Tefilah l’David: Preghiere di Rito Italiano, a bilingual Hebrew-Italian prayerbook compiled by the chief Rabbi of Rome, David Prato (1949)

הסדור השלם (אשכנז)‏ | HaSiddur HaShalem, a bilingual Hebrew-English prayerbook translated and annotated by Paltiel Birnbaum (1949)

מַחֲזוֹר עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד: עֲבֹדַת חַג הַזִּכָּרוֹן (אשכנז)‏ | Maḥzor Avodat Ohel Moed: Avodat Yom haZikaron, arranged and translated by Arthur Davis & Herbert Adler (1907)

תפלות למועדים (ספרד)‏ | Tefilot l’Mo’adim, arranged and translated by Rabbi David de Sola Pool (1947)

סדר תפלות ישראל (אשכנז)‏ | Seder Tefilot Yisrael: Sabbath and Festival Prayer Book, compiled by the Rabbinical Assembly & United Synagogue of America (1946)

ספר תפילות לשבת | Sabbath Prayer Book, by the Jewish Reconstructionist Foundation (1945)

Songs and Prayers and Meditations for Divine Services of Israelites, arranged by Rabbi Benjamin Szold and translated by Rabbi Marcus Jastrow (1873)

תהילים או לוס סאלמוס; טריסלאד’אד’וס דיל לשון הקדש אין לה לינגואה ספרדית | Psalms in Ladino (Estampado por Ǧ. Griffit, ca. 1852/3)

סדר התפילות (ספרד)‏ | Seder haTefilot, a bilingual Hebrew-English prayerbook translated and arranged by Rabbi David de Sola Pool (1941)

A Companion to the Authorised Daily Prayer Book, by Israel Abrahams (revised edition 1922)

סידור פרחי (ספרד)‏ | Siddur Farḥi, a bilingual Hebrew-Arabic prayerbook by Dr. Hillel Farḥi (1913)

תחנה פיר אין כלה פאר דער חופה | Prayer for a Bride before her Wedding (19th c.)

Israelite Samaritan Devotional Prayers for Weekdays and Shabbat, translated by Benyamim Sedaka

מנהג אמעריקא: תפלות בני ישורון | Minhag America: Hymns, Psalms & Prayers in English and German, by Rabbi Isaac Mayer Wise, et al (1868)

מַחֲזוֹר עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד: עֲבֹדַת חַג הַמַּצּוֹת (אשכנז)‏ | Maḥzor Avodat Ohel Moed: Avodat Ḥag haMatsot, arranged and translated by Arthur Davis & Herbert Adler (1909)

The Samaritan Liturgy in two volumes (transcribed by A.E. Cowley)

המדריך | Ha-Madrikh: The Rabbi’s Guide by R’ Hyman E. Goldin (1939, rev. 1956)

מַחֲזוֹר עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד: עֲבֹדַת חַג הַכִּפּוּרִים (אשכנז)‏ | Maḥzor Avodat Ohel Moed: Avodat Yom haKippurim, arranged and translated by Arthur Davis & Herbert Adler (1904)

מַחֲזוֹר עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד: עֲבֹדַת חַג הַשָּׁבֻעוֹת (אשכנז)‏ | Maḥzor Avodat Ohel Moed: Avodat Ḥag haShavuot, arranged and translated by Arthur Davis & Herbert Adler (1909)

מַחֲזוֹר עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד: עֲבֹדַת חַג הַסֻּכּוֹת (אשכנז)‏ | Maḥzor Avodat Ohel Moed: Avodat Ḥag haSukkot, arranged and translated by Arthur Davis & Herbert Adler (1908)

סדר תפלות כל השנה (אשכנז)‏ | The Authorised Daily Prayer Book of the United Hebrew Congregations of the British Empire, translated and arranged by R’ Shimon Singer (1890)

סדר תפילות (ספרד)‏ | Καθημεριναι Προσευχαι | Seder Tefilot, a bilingual Hebrew-Greek prayerbook translated and arranged by R’ Yosef Naḥmuli (Corfu 1885)

Israelite Samaritan Prayers for the Shabbat Torah Reading, translated by Benyamim Sedaka

מנהג אמעריקא: תפלות בני ישורון | Minhag America: Selected Prayers for Various Occasions in Life, by Rabbi Isaac Mayer Wise (1872)

סידור עבודת ישראל | Siddur Aḇodath Yisrael, arranged by R’ Benjamin Szold and translated by R’ Marcus Jastrow (1873)

סדר הגדה של פסח | Seder Haggadah Shel Pesaḥ, translated and annotated by Paltiel Birnbaum (1953)

מנהג אמעריקא: תפלות בני ישורון לראש השנה | Minhag America: The Divine Service of American Israelites for the New Year, by Rabbi Isaac Mayer Wise (1866)

מנהג אמעריקא: תפלות בני ישורון ליום הכפורים | Minhag America: The Divine Service of American Israelites for the Day of Atonement, by Rabbi Isaac Mayer Wise (1866)

מנהג אמעריקא: תפלות בני ישורון | Minhag America: The Daily Prayers for American Israelites, by Rabbi Isaac Mayer Wise (1872)

עלת תמיד | Olath Tamid: Book of Prayers for Israelitish Congregations, by David Einhorn (1st English ed. 1872)

סדר עבודת ישראל (אשכנז)‏ | Seder Avodat Yisroel, a critical text of the Siddur annotated by Isaac Seligman Baer (1868)

מנהג אמעריקא: תפלות בני ישורון | Minhag America: Tefilot Bnei Yeshurun – Gebetbuch für den Öffentlichen Gottesbienft und die Privat-Andacht, by Rabbi Isaac Mayer Wise (1861)

אמרי לב | Meditations and Prayers, an unendorsed revision by Isaac Leeser (1863) of an abridged translation by Hester Rothschild (1855) of a collection of teḥinot by Rabbi Arnaud Aron & Jonas Ennery (1852)

עלת תמיד | Olat Tamid: Gebetbuch für Israelitische Reform-Gemeinden, by Rabbi David Einhorn (1858)

Transcribing Fanny Schmiedl-Neuda’s Sefer Tkhines: Stunden Der Andacht (1855)

סדר הגדה של פסח | Liber Rituum Paschalium, a haggadah in Latin translation by Johann Stephan Rittangel (1644)

Israelite Samaritan Ḳiddush for the Shabbat Evening Meal, translated by Benyamim Sedaka

אמרי לב | Prières D’un Cœur Israélite, a collection of paraliturgical prayers and teḥinot in French by Jonas Ennery & Rabbi Arnaud Aron (1848/53)