תְּפִילַּת הַנּוֹטֵעַ | Prayer for Planting (Trees), by Rabbi Eliyahu Yosef She’ar Yashuv Cohen

This is the prayer for planting trees by the late chief rabbi of Haifa, Eliyahu Yosef She’ar Yashuv Cohen zt”l (1927-2016). . . .

תְּפִילַּת הַנּוֹטֵעַ | Prayer for a Tree Planting on Tu biShvat, by Rav Ben-Tsiyon Meir Ḥai Uziel (before 1942)

This is the תפילת הנוטע (Prayer for Planting [trees]) by Rabbi Ben-Zion Meir Ḥai Uziel. . . .

כוונה לפני עבודה באדמת הקודש | Kavvanah before working with the holy soil, by Rabbi Shalom Ḥayyim Sharabi (ca. 1911)

A kavvanah for focusing one’s intention before working with the soil of Erets Yisrael. . . .


בסיעתא דארעא