בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Progressive Zionism
Search
Exact matches only

 
tagged: Progressive Zionism

 

A Prayer for this Moment, Standing at the Mountain, by Rabbi Menachem Creditor (2021)

כַּוָּנָה לְהַדְלָקַת נֵרוֹת חֲנֻכָּה | Kavvanah for Ḥanukkiah Lighting by Bonna Devora Haberman, z”l (Mistabra Institute for Jewish Textual Activism, 2002)

A Prayer for Israel, by Rabbi Nahum Waldman z”l (2004)

מי שברך לחיילי צה”ל | Mi sheBerakh Prayer for the Welfare of Israel Defense Forces Soldiers, amended by Dr. Alex Sinclair (2012)

סדר לקריאת מגילת העצמאות | Reading of the Declaration of Independence of the State of Israel for Yom ha-Atsma’ut (1948)

תְּפִלָּה לָעֵצִים עַל ט״וּ בִּשְׁבָט | Prayer for the Trees of Erets Yisrael on Tu Bishvat, by Rabbis for Human Rights in Israel (2011)

על הניסים ביום העצמאות | Al haNissim on Yom ha-Atsma’ut, by Rabbi Yehoyada Amir