בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Psalms 1
Search
Exact matches only

 
tagged: Psalms 1

 

תהלים א׳ בלשון ײִדיש | Psalms 1 in Yiddish (translated by Yehoyesh Shloyme Blumgarten ca. 1920s)

תהלים א׳ בלשון לאדינו | Psalms 1 in Ladino (Estampado por Ǧ. Griffit, ca. 1852/3)

תהלים א׳ בלשון ספרדית | Psalms 1 in Spanish (trans. Rabbi Yahakob Yehuda, Leon Hebréo 1671)