תהלים קט״ז | Psalms 116, translated and cantillated for Hallel by Isaac Gantwerk Mayer

Psalms 116 in Hebrew with English translation. . . .


בסיעתא דארעא