בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Psalms 2
Search
Exact matches only

 
tagged: Psalms 2

 

תהלים ב׳ בלשון ײִדיש | Psalms 2 in Yiddish (translated by Yehoyesh Shloyme Blumgarten ca. 1920s)

תהלים ב׳ בלשון לאדינו | Psalms 2 in Ladino (Estampado por Ǧ. Griffit, ca. 1852/3)

תהלים ב׳ בלשון ספרדית | Psalms 2 in Spanish (trans. Rabbi Yahakob Yehuda, Leon Hebréo 1671)