תהלים ה׳ בלשון לאדינו | Psalms 5 by David in Ladino (Estampado por Ǧ. Griffit, ca. 1852/3)

To the best of my ability, this is a faithful transcription of Psalms 5 from תהילים או לוס סאלמוס ; טריסלאד’אד’וס דיל לשון הקדש אין לה לינגואה ספרדית (Tehillim, or the Psalms, translated from the Holy language [Hebrew] into the Sephardic language, Estampado por Ǧ. Griffit 1852/3) from a digital copy made available by the collection of Sephardic Studies at the University of Washington. Please join me in making a complete transcription of this Ladino translation of Psalms. –Aharon N. Varady . . .

That Religion Be Not a Cloak for Hypocrisy, by Rabbi Mordecai Kaplan (1945)

“That Religion Be Not a Cloak for Hypocrisy,” by Rabbi Mordecai Menaḥem Kaplan can be found on p. 435-5 of his The Sabbath Prayer Book (New York: The Jewish Reconstructionist Foundation, 1945). . . .


בסיעתא דארעא