בסיעתא דשמיא
//  Home  //   rabbis manual
Search
Exact matches only

 
tagged: rabbis manual

 

המדריך | Ha-Madrikh: The Rabbi’s Guide by R’ Hyman E. Goldin (1939, rev. 1956)