בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Reconciliation
Search
Exact matches only

 
tagged: Reconciliation

 

תפילה לשלום ופיוס לישראלים ולפלסטינים ולכל העם | A Prayer for Peace and Reconciliation for Israelis, Palestinians, and all People by Rabbi Samuel Feinsmith