תפילת ”על הנסים“ חדשה ליום י״ז בתמוז | Al Hanissim for 17 Tamuz, by Rav Ḥanan Schlesinger

Proposed flag of the Judenstaat (Jewish State) by Theodor Herzl. As he wrote: "White field, seven golden stars."

An Al Hanissim supplement for Sheva Asar b’Tamuz that acknowledges the fast day in light of the apparent achievements of the State of Israel, post-1948. . . .

רבון העולמים | Ribon HaOlamim from the Seder Tefilot of the RaMBaM in M.S. Constantinople 1509 (trans. Aharon Varady)

Loading Source (Hebrew) Translation (English) לְעוֹלָם יְהֵא אָדָם יְרֵא שָׁמַֽיִם בַּסֵּתֶר וּמוֹדֶה עַל הָאֱמֶת, וְדוֹבֵר אֱמֶת בִּלְבָבוֹ, וְיַשְׁכֵּם וְיאֹמַר: Always may a person revere Heaven in solitude,[1]lit. seclusion jQuery(“#footnote_plugin_tooltip_1”).tooltip({ tip: “#footnote_plugin_tooltip_text_1”, tipClass: “footnote_tooltip”, effect: “fade”, fadeOutSpeed: 100, predelay: 400, position: “center right”, relative: true, offset: [0, 0] }); to contemplate Truth and articulate truth in . . .

דיזי שיני נייאי תפילה | Dize sheyne naye tfile: This Beautiful New Prayer, by Gele bat Moshe v’Freyde (1710)

This is a faithful transcription of the prayer of Gele (Gella), daughter of the printer Moshe, as found at the end of Tfile LeMoshe (2nd ed., Halle, Germany, 1710), a prayerbook Gele typeset when she was only 11-years-old. This prayerbook is rare owing to the destruction of the press following the incarceration of Gele’s father for publishing a prayerbook containing the prayer “Aleinu,” which had been forbidden by royal decree. The translation provided here was made by Dr. Kathryn Hellerstein as found in A Question of Tradition: Women Poets in Yiddish, 1586-1987 (2014, Stanford University Press), p. 63-4. The layout of Gele’s prayer follows that of Ezra Korman from his anthology of Jewish women’s poetry, Yiddishe Dikhterins, also the source of the page image provided. If you know the location of a copy or digital scan of this siddur, please contact us. . . .

תהלים קמ״ב | Psalms 142 and Mi sheBerakh for those in captivity or whose whereabouts are unknown

May the one who blessed our ancestors, Avraham, Yitzḥak, and Yaakov, Yoseph, Moshe, and Aharon, David and Shlomo, Ruth, Sarah, Rivka, Miriam, Devorah, Tamar, and Raḥel, bless and safeguard and preserve the captives… . . .


בסיעתא דארעא