בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Romanian Jewry
Search
Exact matches only

 
tagged: Romanian Jewry

 

Rugăcĭune Pentru Regele | Prayer for the King [Carol I, of Romania], by Ḥakham Dr. Moses Gaster (1883)

תפילה לה׳ בעד חיי׳ המלך אדוננו ובעד טובת | Prayer for Alexandru Ioan I Cuza, Domnitor of Romania, by Rabbi Meir Leibush (1862)