בסיעתא דשמיא
//  Home  //   school of the ARI z"l
Search
Exact matches only

 
tagged: school of the ARI z”l

 

תְּפִילַּת ט״וּ בִּשְׁבָט | The Prayer for Tu biShvat from the Seder Pri Ets Hadar, adapted by Rabbi David Seidenberg (neohasid.org)

ריבונו של עולם הריני מוחל | Prayer of Forgiveness from the Bedtime Shema, by Rabbi Yitsḥak Luria z”l (translation by Reb Zalman Schachter-Shalomi)

הֲרֵינִי מְקַבֵּל עָלַי | A kavvanah to love your fellow as yourself, before prayer

תפילה לפני שחיטה | Prayer before Kosher Slaughter, by Eliyah ben Shlomo Avraham haKohen (Sefer Shevet Musar, 1712)

תפילה קודם למוד הקבלה | Prayer Before Studying Kabbalah, by Yitsḥak Luria (translated by Aharon Varady)