בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Six Day War
Search
Exact matches only

 
tagged: Six Day War

 

תחינה ליובל מלחמת ששת הימים | A prayer on the 50th anniversary of the Six Day War, by Rabbi Ofer Sabath Beit Halachmi (2017)