בסיעתא דשמיא
//  Home  //   subjugation
Search
Exact matches only

 
tagged: subjugation

 

עַל הַנִּסִּים בִּימֵי הוֹדָיָה לְאֻמִּיִּים | Al haNissim prayer on Civic Days of Patriotic Gratitude, by Aharon Varady