Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   תפלין tefillin


🔖 תפלין tefillin

פָּתַח אֵלִיָּֽהוּ | Pataḥ Eliyahu (Tiqqunei Zohar 17a), translated by Rabbi Zalman Schachter-Shalomi