בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Thanksgiving Day
Search
Exact matches only

 
tagged: Thanksgiving Day

 

תפילה למען תושבי/ות אל-עראקיב | A Thanksgiving Day Prayer for the Residents of Al-Araqeeb (قرية العراقيب), by Rabbi Arik Ascherman