בסיעתא דשמיא
//  Home  //   the sun
Search
Exact matches only

 
tagged: the sun

 

עִם שָׁמֶשׁ | At Sunrise, a poem by Ḥayyim Naḥman Bialik (1903)

ברכות ותפילות לרגל עדות העטרה של החמה | Blessings and a Prayer for Witnessing a Solar Eclipse by Rabbi David Seidenberg (neohasid.org)

ברכת החמה | Kavvanah for the Blessing for the Sun, by Rabbi David Seidenberg (neohasid.org, 2009)