בסיעתא דשמיא
//  Home  //   tombstones
Search
Exact matches only

 
tagged: tombstones

 

תפלת אחר הקמת המצבה, מנהג ק״ק פרעסבורג יצ״ו | Prayer after the Unveiling of a Tombstone, according to the custom of the Jewish community of Pressburg