הגדה לסדר אלף באלול, ראש השנה לבעלי־החיים (זנגביל)‏ | Haggadah for the Alef b’Elul Seder, the New Year’s Day for Animals (Ginger House 2013)

ראש השנה לבעלי־החיים – על מה ולמה?‏ מקורו של ראש השנה לבעלי־חיים הוא באותה משנה שבה המקור לט”ו בשבט: “ארבעה ראשי שנים הם: באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים. באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה; רבי אלעזר ורבי שמעון אומרין, באחד בתשרי. באחד בתשרי ראש השנה לשנים לשמיטים וליובלות, ולנטיעה ולירקות. באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי; בית הלל אומרין בחמישה עשר בו”. (משנה ראש השנה א, א).‏ . . .

אַ ײִדיש ליד, צער בעלי־חיים | Tsaar Baalei Ḥayyim [It is forbidden to cause] suffering to a living creature, a song in Yiddish

“Tsaar Balei Ḥayyim” ([It is forbidden to cause] suffering to a living creature), source unknown. Many thanks to Tiferet Zimmern-Kahan for recording the niggun for the song and to Naftali Ejdelman and The Jewish Daily Forward for providing the lyrics. . . .

Kavvanah before Shofar Blowing on Rosh Ḥodesh Elul for Rosh haShanah la-Behemah (the Jewish New Year’s Day for Animals), by Aharon Varady

The text of this ritual shofar blowing for Rosh Chodesh Elul and Rosh Hashanah Labehemot developed as part of annual ceremony taking place at the dairy barn on the campus of the Isabella Freedman Retreat Center beginning in 2009 under the auspices of Elat Chayyim and the Adamah Jewish Farming Fellowship. The ceremony was co-developed by Rabbi Jill Hammer and Sarah Chandler in 2009, with elements added by Aharon Varady beginning in 2012. . . .

Wormicide, a poem by Rabbi Alter Abelson (1931)

The poem “Wormicide” (1931) by Rabbi Alter Abelson. . . .

פָּרָשַׁת כִּי־תֵצֵא | Parashat Ki Tetsei (Deuteronomy 21:10-25:19), color-coded according to its narrative layers

The text of parashat Ki Tetsei, distinguished according to the stratigraphic layers of its composition according to the Supplementary Hypothesis. . . .

פָּרָשַׁת כִּי־תָבוֹא | Parashat Ki Tavō (Deuteronomy 26:1-29:8), color-coded according to its narrative layers

The text of parashat Ki Tavo, distinguished according to the stratigraphic layers of its composition according to the Supplementary Hypothesis. . . .

Explanation and ritual for the Jewish New Year’s Day for Animals, Rosh haShanah la-Behemah on Rosh Ḥodesh Elul

Once upon a time when the Temple still stood, the Rosh haShanah la-Behemah celebrated one means by which we elevated and esteemed the special creatures that helped us to live and to work. Just as rabbinic Judaism found new ways to realize our Temple offerings with tefillot — prayers — so too the Rosh haShanah la-Behemah challenges us to realize the holiness of the animals in our care in a time without tithes. The Jewish New Year’s Day for Animals is a challenge to remind and rediscover what our responsibilities are to the animals who depend on us for their welfare. Are we treating them correctly and in accord with the mitsvah of tsa’ar baalei ḥayyim — sensitivity to the suffering of living creatures? Have we studied and understood the depth of ḥesed — lovingkindness — expressed in the breadth of our ancestors teachings concerning the welfare of animals in Torah?haShanah la-Behemah is the day to reflect on our immediate or mediated relationships with domesticated animals, recognize our personal responsibilities to them, individually and as part of a distinct and holy people, and repair our relationships to the best of our ability. . . .


בסיעתא דארעא