בסיעתא דשמיא
//  Home  //   waking
Search
Exact matches only

 
tagged: waking

 

מוֹדה אֲנִי | Returning the body to the soul: an adaptation of Modeh Ani by Moshe ibn Makhir