📄 סדור תפילות הקראים | Weekday and Sabbath Prayers based upon the Karaite Prayerbook of Abraham Firkovich (1871/2002)

Source Link: https://opensiddur.org/?p=13583

open_content_license: Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) 4.0 International copyleft license

Date: 2016-06-03

Last Updated: 2023-04-06

Categories: Karaite Prayerbooks

Tags: 19th century C.E., 57th century A.M., Nusaḥ haKaraim

Excerpt: An index to the Karaite prayer services for weekday and sabbath mornings and evenings, as derived from the prayerbook of Abraham Firkovich (1871) by Nehemia Gordon, . . .


Content:

בעריכת נחמיה גורדון בהתיעצות עם הרב משה דבח ע”פ נוסח ר’ אברהם פירקוביץ שיצא לאור לראשונה בווילנא תרל”א (Edited by Nehemia Gordon in consultation with R’ Moshe Dabah. Based on the Avraham Firkovich Edition, Vilna 1870). Citations from Karaite scholars are shown as “(K.S.)” in the translation and “(ח”מ)” in the liturgy.

DOWNLOAD: TXT | ODT | PDF

Loading

 

Contributor: Nehemia Gordon

Co-authors:

Featured Image:
Karaite_synagogue_in_Kiev_14
Title: Karaite_synagogue_in_Kiev_14
Caption: