אֲשֶׁר יָצַר | Asher Yatsar, interpretive translation by Rabbi Zalman Schachter-Shalomi

Source Link: https://opensiddur.org/?p=17029

open_content_license: Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) 4.0 International copyleft license

Date: 2017-09-02

Last Updated: 2024-06-01

Categories: Birkhot haShaḥar, Well-being, health, and caregiving

Tags: Amoraic prayers, Asiyah, Bathroom etiquette, Bathroom Prayer, Body as Cosmos, Body as Earth, Body as Society, Body as Temple, devotional interpretation, English Translation, excretion, four worlds, internal plumbing, interpretive translation, Late Antiquity, plumbing as metaphor, Prayers in the Babylonian Talmud, Prayers of Pumbedita, אדם קדמון Adam Ḳadmon, אשר יצר Asher Yatsar

Excerpt: This English translation of the prayer "Asher Yatsar" by Rabbi Zalman Schachter-Shalomi z"l, was first published in his Siddur Tehillat Hashem Yidaber Pi (2009). Versification by Aharon Varady according to the nusaḥ ha-ARI z"l. . . .


Content:
Source (Hebrew) Translation (English)
בָּרוּךְ אַתָּה
יְיָ אֱלֹהֵינוּ
מֶלֶךְ הָעוֹלָם,
אֲשֶׁר יָצַר
אֶת הָאָדָם
בְּחָכְמָה,
וּבָרָא בוֹ
 
נְקָבִים נְקָבִים,
חֲלוּלִים חֲלוּלִים,
I worship You,
Yah, our God,
Cosmic Majesty.
You formed me,
A human being,[1] Genesis 2:8, Cf. Genesis 2:22 
So wisely.
You created in me
All kinds of
Hollows and ducts,
Inner organs and intestines.[2] Cf. Talmud Bavli Berachot 24b, also Rabbi Tanchuma in Bereishit Rabbah 1:3 
גָּלוּי וְיָדוּעַ
לִפְנֵי כִסֵּא כְבוֹדֶךָ,
שֶׁאִם
יִסָּתֵם אֶחָד מֵהֶם,
אוֹ אִם
יִפָּתֵחַ אֶחָד מֵהֶם,
 
אִי אֶפְשַׁר
לְהִתְקַיֵּם
אֲפִילוּ שָׁעָה אֶחָת.
As I am all transparent to You,
It is apparent and clear,
That if any of these
That need to be open would clog,
Or any of these
Which need to be enclosed
Would seep,
I could not exist and live
In Your sight,
Not even for a moment.
 
בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ
רוֹפֵא כָל בָּשָׂר
וּמַפְלִיא לַעֲשֹוֹת:
So I am grateful
And bless You,
For healing me,
In amazing ways.[3] Cf. Talmud Bavli Brachot 60b 

This English translation of the prayer “Asher Yatsar” by Rabbi Zalman Schachter-Shalomi z”l, was first published in his Siddur Tehillat Hashem Yidaber Pi (2009). Versification by Aharon Varady according to the nusaḥ ha-ARI z”l.

For the earliest variations of “Asher Yatsar,” consult Talmud Bavli Berachot 60b:

Source (Hebrew) Translation (English, William Davidson Talmud, adapted)
הנכנס לבית הכסא אומר
התכבדו מכובדים קדושים משרתי עליון
תנו כבוד לאלהי ישראל
הרפו ממני עד שאכנס ואעשה רצוני ואבא אליכם
אמר אביי לא לימא אינש הכי דלמא שבקי ליה ואזלי אלא לימא
שמרוני שמרוני
עזרוני עזרוני
סמכוני סמכוני
המתינו לי המתינו לי עד שאכנס ואצא שכן דרכן של בני אדם
כי נפיק אומר
ברוך אשר יצר את האדם בחכמה
וברא בו נקבים נקבים חללים חללים
גלוי וידוע לפני כסא כבודך
שאם יפתח אחד מהם או אם יסתם אחד מהם
אי אפשר לעמוד לפניך
One who enters a bathroom says [to the angels who accompany him at all times[4] Rashi citing Psalms 91 ]:
Be honored, honorable holy ones, servants of the One on High,
give honor to the elo’ah of Yisra’el,
leave me until I enter and do my will and come back to you.
Abayyé said: A person should not say this, lest they abandon him and go. Rather he should say:
Guard me, guard me,
help me, help me,
support me, support me,
wait for me, wait for me until I enter and come out, as this is the way of man.
Upon exiting, one says:
Blessed…Who formed man in wisdom,[5] Cf. Genesis 2:8, Genesis 2:22 
and created in him many orifices and cavities.[6] Cf. Talmud Bavli Berachot 24b, also Rabbi Tanchuma in Bereishit Rabbah 1:3 
It is revealed and known before the throne of Your glory[7] Jeremiah 14:21, Cf. Isaiah 66:1 
that were one of them to be ruptured or blocked,
it would be impossible to stand before You.
מאי חתים
אמר רב רופא חולים
אמר שמואל קא שוינהו אבא לכולי עלמא קצירי אלא רופא כל בשר
רב ששת אמר מפליא לעשות
א”ר פפא הלכך נמרינהו לתרוייהו רופא כל בשר ומפליא לעשות
The Gemara asks: With what should one conclude this blessing?
Rav said: One should conclude: Blessed…Healer of the sick.
Shmuel said: Abba, Rav, has rendered everyone sick. Rather, one should say: Healer of all flesh.
Rav Sheshet said: One should conclude: Who performs wondrous deeds.
Rav Pappa said: Therefore, let us say them both: Healer of all flesh, Who performs wondrous deeds.

Source(s)

Loading

 

Loading

 

Notes

Notes
1 Genesis 2:8, Cf. Genesis 2:22
2 Cf. Talmud Bavli Berachot 24b, also Rabbi Tanchuma in Bereishit Rabbah 1:3
3 Cf. Talmud Bavli Brachot 60b
4 Rashi citing Psalms 91
5 Cf. Genesis 2:8, Genesis 2:22
6 Cf. Talmud Bavli Berachot 24b, also Rabbi Tanchuma in Bereishit Rabbah 1:3
7 Jeremiah 14:21, Cf. Isaiah 66:1

Contributor: Zalman Schachter-Shalomi

Co-authors:

Featured Image:
Kundalini_-_czakramy_u_człowieka
Title: Kundalini_-_czakramy_u_człowieka
Caption: "Kundalini - czakramy u człowieka" (credit: Ryszard69, license: CC BY-SA)