Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   🖖︎ Prayers & Praxes   //   📅︎ Prayers for Civic Days on Civil Calendars   //   International Civil Calendar   //   United Nations Day (October 24th)   //   💬 Preamble and Introduction to the United Nations Charter (1945) | מבוא לאמנת האומות המאוחדות (Hebrew trans., 1949)

💬 Preamble and Introduction to the United Nations Charter (1945) | מבוא לאמנת האומות המאוחדות (Hebrew trans., 1949)

https://opensiddur.org/?p=43731 💬 Preamble and Introduction to the United Nations Charter (1945) | מבוא לאמנת האומות המאוחדות (Hebrew trans., 1949) 2022-04-07 04:07:49 The Preamble (followed by the first article of the first chapter) of the Charter of the United Nations from 1945 translated into Hebrew by the State of Israel in 1949. Text the Open Siddur Project Aharon N. Varady (transcription) Aharon N. Varady (transcription) Unknown Translator(s) Sol Bloom Virginia Crocheron Gildersleeve Jan Christian Smuts https://opensiddur.org/copyright-policy/ Aharon N. Varady (transcription) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Modern Miscellany United Nations United Nations Day (October 24th) Universal Peace World War Ⅱ civil declarations and charters 20th century C.E. 58th century A.M.
TABLE HELP

Translation (Hebrew)Source (English)
אנו, עמי האומות המאוחדות
שגמרנו בנפשנו להציל את הדורות הבאים מפורענות המלחמה,
שהביאה פעמיים בימי חלדנו סבל לא יתואר על האנושות,
ולשוב ולאשר את אמונתנו בזכויות היסוד של האדם,
בכבודה וביקרה של נפש האדם,
בזכות שווה לגבר ולאשה, לאומה גדולה וקטנה,
וליצור תנאים
שיש בהם כדי קיום הצדק ושמירת כבודן
של ההתחיבויות שיסודן באמנות ובשאר מקורות של המשפט הבינלאומי,
ולהמריץ את הקדמה החברתית ואת תיקון תנאי החיים בתוך יתר חירות,
We the peoples of the United Nations
determined to save succeeding generations from the scourge of war,
which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind,
and to reaffirm faith in fundamental human rights,
in the dignity and worth of the human person,
in the equal rights of men and women and of nations large and small,
and to establish conditions
under which justice and respect for the obligations arising
from treaties and other sources of international law can be maintained,
and to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
ולשם התכליות הללו גמרנו בנפשנו
לנהוג בסובלנות ולחיות
בשלום זה עם זה כשכנים טובים,
לאחד את כוחנו לקיום השלום והבטחון הבינלאומיים,
לערוב, בתוקף עקרונות שנקבל עלינו ושיטות שנקבע לעצמנו,
שכוח הנשק לא ישמש אלא לטובת הענין המשותף,
ולהשתמש במנגנון הבינלאומי
להמרצת ההתקדמות הכלכלית והחברתית של כל העמים,
החלטנו לצרף את מאמצינו להגשמת המטרות הללו
And for these ends
to practice tolerance and live together
in peace with one another as good neighbours,
and to unite our strength to maintain international peace and security,
and to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods,
that armed force shall not be used, save in the common interest,
and to employ international machinery
for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,
have resolved to combine our efforts to accomplish these aims.
ועל כן קיימו וקיבלו עליהן ממשלותינו
על ידי נציגיהן הנאספים כאן, עיר סאן־פראנציסקו,
שבידם כתבי־הרשאה שנמצאו כשרים וערוכים כהלכתם,
את המגילה הזאת של האומות המאוחדות
והן מייסדות בזה ארגון בינלאומי שייקרא בשם האומות המאוחדות.
Accordingly, our respective Governments,
through representatives assembled in the city of San Francisco,
who have exhibited their full powers found to be in good and due form,
have agreed to the present Charter of the United Nations
and do hereby establish an international organization to be known as the United Nations.
פרק א: המטרות והעקרונות
Chapter I: Purposes and Principles
סעיף 1
Article 1
ואלה הן מטרות האומות המאוחדות:
The Purposes of the United Nations are:
לקיים שלום וביטחון בינלאומיים ולנקוט לתכלית זו אמצעים משותפים ויעילים כדי למנוע ולהרחיק כל איום על השלום ולהשבית כל מעשה תוקפנות או כל צורה אחרת של הפרת שלום, ולהביא, בדרכי שלום ולפי עקרונות הצדק והמשפט הבינלאומי, להסדרם או ליישובם של סכסוכים בינלאומיים או של מצבים העלולים לגרור הפַרת שלום.
To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;
לטפח יחסי ידידות בין האומות, יחסים שיסודם בכיבוד העיקרון של זכות שווה והגדרה עצמית לעמים, ולנקוט שאר אמצעים שיש בהם לחזק את השלום בעולם.
To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;
לטפח ולעודד רגש כבוד אל זכויות האדם וחירויות היסוד בשביל כל באי עולם ללא הפליה בין גזע לגזע, בין מין למין, בין לשון ללשון, בין דת לדת.
To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and
לשמש מרכז לתיאום פעולותיהן של האומות בהשגת התכליות המשותפות הללו.
To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.

The Charter of the United Nations (UN) is the foundational treaty of the United Nations and its preamble sets out its intention. The preamble was drafted in committee with significant contributions by Jan Smuts, Virginia Gildersleeve, and U.S. Representative Sol Bloom. Via the article “Preamble to the United Nations Charter“:

Jan Smuts from South Africa originally wrote the opening lines of the Preamble as, “The High Contracting Parties, determined to prevent a recurrence of the fratricidal strife which twice in our generation has brought untold sorrow and loss upon mankind…” which would have been similar to the opening lines of the Covenant of the League of Nations. After considerable argument at the United Nations Conference on International Organization, held in San Francisco, Virginia Gildersleeve from the US was successful in changing and shortening the Preamble, however, with much of Smuts’ original text reattached at the end. The opening phrase “We the peoples of the United Nations…”, echoing the preamble of the United States Constitution, was suggested by US congressman and Conference delegate Sol Bloom.

Recognition by the United Nations as an institution was recognized in the Declaration of Independence by the State of Israel (1948) which promises to abide by the United Nations Charter. The Hebrew translation appearing here was made by an unknown translator or translators working for an early Israeli government printing office.

Source(s)

Loading

 

Loading

 


 

 

Comments, Corrections, and Queries