Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   🖖︎ Prayers & Praxes   //   🌔︎ Prayers for the Moon, Month, and Festival Calendar   //   Pilgrimage Festivals (Ḥagim/Regalim)   //   Pesaḥ   //   Leil Pesaḥ   //   Hallel   //   הָאֵל בְּתַעֲצֻמוֹת עֻזֶּךָ | 上帝,拥有绝对的力量 | Ha-El b'taatsumot Uzekha (Shàngdì, yǒngyǒu juéduì de lìliàng) — Chinese translation by Richard Collis (2022)

הָאֵל בְּתַעֲצֻמוֹת עֻזֶּךָ | 上帝,拥有绝对的力量 | Ha-El b’taatsumot Uzekha (Shàngdì, yǒngyǒu juéduì de lìliàng) — Chinese translation by Richard Collis (2022)

TABLE HELP

Source (Hebrew)Translation (Chinese)
הָאֵל בְּתַעֲצֻמוֹת עֻזֶּךָ,
הַגָּדוֹל בִּכְבוֹד שְׁמֶךָ, הַגִּבּוֹר
לָנֶצַח וְהַנּוֹרָא בְּנוֹרְאוֹתֶיךָ
הַמֶּלֶךְ הַיּושֵׁב עַל כִּסֵּא רָם וְנִשָּׂא׃
上帝,拥有绝对的力量,是伟大的上帝;
拥有荣耀的名,是永恒大能的上帝;
拥有令人敬畏的卓越,是超凡的上帝。
坐在高大荣耀宝座上的王。

This Chinese translation of the short piyyut “Ha-El b’taatsumot” following Nishmat Kol Ḥai is found on page 2 of the liner notes for the Chinese edition of Richard Collis’s album We Sing We Stay Together: Shabbat Morning Service Prayers (Wǒmen gēchàng, wǒmen xiāngjù — Ānxírì chén dǎo qídǎo).

Source(s)

Loading

 


 

 

Comments, Corrections, and Queries