בִּרְכַּת עָם (תֶחֱזַקְנָה)‏ | The People’s Blessing (a/k/a Teḥezaqnah), by Ḥayyim Naḥman Bialik (1894)

Before HaTikvah was chosen, Ḥayyim Naḥman Bialik’s “People’s Blessing” (בִּרְכַּת עָם, also known by its incipit תֶחֱזַֽקְנָה Teḥezaqnah) was once considered for the State of Israel’s national anthem. Bialik was 21 years old when he composed the work in 1894. It later was chosen as the anthem of the Labor Zionist movement. We hereby present the first ever complete English translation of this poem. . . .

על הניסים ליום העצמאות | Al Hanissim for Yom ha’Atsmaut: Theological and Liturgical Reflections, by Yehonatan Chipman (2003)

Every year on Yom ha-Atzmaut I feel a certain sense of frustration about its liturgy, and the failure of Religious Zionism to shape the holiday into one that would make a clear and definite religious statement. The “festive” prayer for Yom ha-Atzmaut is a hotchpotch of Yom Kippur, Kabbalat Shabbat, Shabbat Mevarkhim, and Pesaḥ. One gets a sense that there is an avoidance of hard issues. Even such a simple thing as saying Hallel with a blessing is not yet self-evident, but a subject of constant debate. Every year, there seem to be more leading rabbis, who adopt crypto-Ḥaredi stances, issuing pronunciamentos as to why one must not enter into the doubt of saying a brakha levatala, an unnecessary blessing, in this case. (As I was typing these words, I was interrupted by a phone call from a friend with this very question!) Bimhila mikvodam (no affront to the honor due them intended), but what on earth do they think the Talmud is talking about when it says that “On every occasion that Israel are in distress and then delivered, they are to recite the Hallel” (Pesaḥim 116a), if not the likes of Yom ha-Atzmaut? . . .

על הניסים ליום העצמאות | Al HaNissim on the State of Israel’s Independence Day by Josh Weinberg

We THANK YOU for the miracles, for the redemption, for the mighty deeds and saving acts, brought about by You, and for the wars which You waged for US in this time. On the 5th day of the month of Iyar 5708, at the moment of declaration of the establishment of the State of Israel, the People of Israel gained sovereignty on its land and control over its destiny. The miracle of the establishment of a Jewish State is the first flowering of our redemption. The State arrives through a strong historical and traditional connection as the Jews through each generation strived to return and stand firm on their ancient homeland. In the recent generations they have returned to their land en masse as pioneers, clandestine immigrants, and defenders, they made the deserts bloom, revived their ancient Hebrew language, built towns and cities, and established a growing community in control over its own culture and economy. Born is a nation that seeks peace, defends itself, and brings the blessing of progress to all of its citizens. This is the day which the Lord has made; we will rejoice and be glad in it! As it is written: “For I will take you from among the nations, and gather you out of all the countries, and will bring you into your own land.” (Ezekiel 36:24). And to your people Israel who you provided salvation and relief to this day, You helped us to overcome nations and marched us over peoples, and delivered our inheritance which is now the State of Israel. In its accordance this State will be open for Jewish immigration and for the Ingathering of the Exiles; it will foster the development of the country for the benefit of all its inhabitants; it will be based on freedom, justice and peace as envisaged by the prophets of Israel; it will ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants irrespective of religion, race or sex; it will guarantee freedom of religion, conscience, language, education and culture; it will safeguard the Holy Places of all religions. “Peace be within your walls, and prosperity within your palaces” (Psalms 122:7). . . .

על הניסים ליום העצמאות | Al Hanissim for Yom Ha’atsma’ut, by Amos Ḥakham z”l

Loading Hebrew Contribute a translation על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל המלחמות ועל התשועות ועל הנפלאות שעשית לעמך בימים ההם בזמן הזה. בימים אשר שארית פליטת ישראל עם שרידי חרב הצר והאויב מצא מנוח בארץ אשר נשבעת לאבותינו לתת לנו ונוספו על בני ישראל היושבים שם מלפנים, יחד כולם ביקשו לפרוק מעליהם עול מלכות . . .

עַל הַנִּסִּים בִּימֵי הוֹדָיָה לְאֻמִּיִּים | Al Hanissim prayer for thanksgiving on all Secular/National Days of Gratitude, by Aharon Varady

Opportunities to express gratitude on secular, nationalist days of thanksgiving demand acknowledgement of an almost unfathomably deep history of trauma — not only the suffering and striving of my immigrant ancestors, but the sacrifice of all those who endured suffering dealt by their struggle to survive, and often failure to survive, the oppressions dealt by colonization, conquest, hegemony, natural disaster. Only the Earth (from which we, earthlings were born, Bnei Adam from Adamah) has witnessed the constancy of the violent deprivations we inflict upon each other. The privilege I’ve inherited from these sacrifices has come at a cost, and it must be honestly acknowledged, especially on secular/national days of thanksgiving, independence, and freedom. I insert this prayer after Al Hanissim in the Amidah and in the Birkat Hamazon on national days of independence and thanksgiving. . . .


בסיעתא דארעא