Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   הכל יודוך hakol yodukha


🔖 הכל יודוך hakol yodukha

הַכֹּל יוֹדוּךָ | 众人感谢 | Ha-Kol Yodukha (Zhòngrén gǎnxiè) — Chinese translation by Richard Collis (2022)