בסיעתא דשמיא
//  Home  //   מודה אני Modeh Ani
Search
Exact matches only

 
tagged: מודה אני Modeh Ani

 

מודה אני | Modeh Ani by Moshe ibn Makhir (interpretive translation by Rabbi Zalman Schachter-Shalomi)

מודה אני | Modah/Modeh Ani, by Moshe ibn Makhir (translation by Andrew Shaw)

מוֹדה אֲנִי | Returning the body to the soul: an adaptation of Modeh Ani by Moshe ibn Makhir