בסיעתא דשמיא
//  Home  //   קרובות ḳerovot
Search
Exact matches only

 
tagged: קרובות ḳerovot

 

קרובות לראש שנה לאילנות | Ḳerovot for Tu biShvat, by Yehudah ben R’ Hillel haLevi (ca. 11th c.)

קרובות לתשעה באב | Ḳerovot for Tishah b’Av, by Elazar ben Kilir (ca. 7th c.)