Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   מגן אבות magen avot


 
tag: מגן אבות magen avot

 

Mogen owaus | Magen Avot, a paraliturgical adaptation by Lise Tarlau (1907)