מי שברך לשלום החולים במגפת נגיף הקורונה | Mi sheBerakh for the Welfare of those Ill from the Coronavirus Epidemic (Schechter Rabbinical Seminary 2020)

Source Link: https://opensiddur.org/?p=30602

open_content_license: Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) 4.0 International copyleft license

Date: 2020-03-13

Last Updated: 2024-06-01

Categories: Epidemics & Pandemics

Tags: 2019–20 coronavirus outbreak, 2020 coronavirus outbreak in Israel, 21st century C.E., 58th century A.M., coronavirus, Epidemic, Pandemic, ישראל Yisrael, מי שברך mi sheberakh, Needing Vocalization

Excerpt: A Mi Sheberakh prayer offered on behalf of those battling, suffering from, and imperiled by the 2019-2020 Coronavirus Outbreak and pandemic. . . .


Content:
Source (Hebrew) Translation (English)
מי שברך אבות־אבותינו,
אדם וחוה, נח ומשפחתו,
הוא יברך וירפא את החולים במגפה
שפוקדת את עולמינו ואותנו
הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם
להחלימם ולרפאותם ולהחזיקם ולהחיותם
וישלח להם מהרה מן השמים
רפואת הגוף ורפואת הנפש
בתוך שאר החולים.
May the one who blessed our distant ancestors,
Adam and Ḥava, Noaḥ and his family,
bless ‎and heal those stricken with the coronavirus and the plague
that has afflicted us and our ‎world and us.
May the blessed Holy One be overcome by mercy for them,
so as to heal, ‎restore, strengthen and revive them.
Send them complete healing from heaven,
to both ‎body and soul,
together with all who are ill.‎
מקור החיים,
סייע ותמוך בשוהים בבידוד
ובמשפחות החולים.
אלהי העולמים,
אמץ את כוחם של הנאבקים לצד החולים.
תן בלב משפחותיהם תקווה ותעצומות נפש;
תן בלב רופאיהם וסועדיהם אומץ ורגישות;
תן בלב מדעני העולם עצה ותבונה
לגבור על הנגיף
ותן בליבנו הזדהות וחמלה לתמוך בחולים במשפחותם
בקהילותיהם ובמדינותיהם.
Source of life,
aid those who are quarantine,
and the families of the sick.
Elohim of the ‎entire universe,
strengthen those who are fighting alongside the ailing.
Plant hope and ‎strength of spirit in the hearts of their families;
fill the hearts of the physicians and ‎caregivers with courage and sensitivity;
grant wisdom and understanding to scientists ‎around the world
that they may overcome the virus;
and grant us the ability to identify ‎with the sick and their families,
communities and nations. ‎
מי יתן ובעת הזו
יתאחדו מנהיגי העולם ותושביו לטובה,
ויהי אחרי המגפה,
יימשך מתוך האבדן חוט של חסד,
וישרת בעולמנו אהבה ואחווה ושלום ובריאות.
אל נא, רפא להם,
ונאמר אמן׃
Grant that world leaders and the residents of all nations
come together at this time for the ‎good of all,
and after the plague has passed
may we extract a thread of compassion from ‎the loss.
May love, solidarity, peace and health reign in the world.
El, please: heal them, ‎
and let us say, Amen.

Source(s)

mi sheberakh for those ill from the coronavirus (Schechter Rabbinical Seminary 2020)

 

Contributor: Aharon N. Varady (editing/transcription)

Co-authors:

Featured Image:
mi sheberakh for those ill from the coronavirus (Schechter Rabbinical Seminary 2020)
Title: mi sheberakh for those ill from the coronavirus (Schechter Rabbinical Seminary 2020)
Caption: mi sheberakh for those ill from the coronavirus (Schechter Rabbinical Seminary 2020)