חַד גַּדְיָא | Un Cabri: La Légende de l'Agneau, a French translation of Ḥad Gadya by Dom Pedro Ⅱ, emperor of Brazil (1891)

Source Link: https://opensiddur.org/?p=47033

open_content_license: Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) 4.0 International copyleft license

Date: 2022-10-02

Last Updated: 2023-12-19

Categories: Nirtsah

Tags: 16th century C.E., 53rd century A.M., Aramaic, Ladino Translation, predation, salvation, זמירות zemirot, חד גדיא Ḥad Gadya, פיוטים piyyutim

Excerpt: This is "Had Gadiâ | Un Cabri: La Légende de l'Agneau (Poésie chaldaico-provençale, chantée a la table de famille les soirs de Paques)," a translation of Ḥad Gadya into French by Dom Pedro Ⅱ (1825-1891), emperor of Brazil, as published in Poésies hébraïco-provençales du rituel israélite comtadin traduites et transcriptes par S. M. D. Pedro Ⅱ, de Alcântara, empereur du Brésil (1891), pp. 45-59. A note on the last page indicates the translation was made in Vichy, France on 30 July 1891. . . .


Content:
Source (Aramaic) Translation (Provençal-French) Translation (English)
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.
דְּזַבִּן אַבָּא
בִּתְרֵי זוּזֵי,
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.
Un cabri, un cabri,
Qué avié aciéta moun païré,
Un escu, douz escu.
Had gadiâ! had gadiâ!
One little goat, one little goat
that my father
bought for two zuzim.
One little goat, one little goat.
וְאָתָא שֻׁנְרָא
וְאָכְלָה לְגַדְיָא,
דְּזַבִּן אַבָּא
בִּתְרֵי זוּזֵי,
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.
Es vengu lou ca,
A mangia lou cabri,
Qué avié aciéta moun païré.
Un escu, douz escu.
Had gadiâ! had gadiâ!
A cat came
and ate the goat
that my father
bought for two zuzim.
One little goat, one little goat.
וְאָתָא כַּלְבָּא
וְנָשַׁךְ לְשֻׁנְרָא,
דְּאָכְלָה לְגַדְיָא,
דְּזַבִּן אַבָּא
בִּתְרֵי זוּזֵי,
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.
Es véngu lou ein,
A mourdu lou ca,
Qué avié mangia lou cabri,
Qué avié aciéta moun païré,
Un escu, douz escu.
Had gadiâ! had gadiâ!
A dog came
and bit the cat
that ate the goat
that my father bought
for two zuzim.
One little goat, one little goat.
וְאָתָא חֻטְרָא
וְהִכָּה לְכַלְבָּא,
דְּנָשַׁךְ לְשֻׁנְרָא,
דְּאָכְלָה לְגַדְיָא,
דְּזַבִּן אַבָּא
בִּתְרֵי זוּזֵי,
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.
Es vengu lou bastoun,
A battu lou ein,
Qué avié mourdu lou ca,
Qué avié mangia lou cabri,
Qué avié aciéta moun païré.
Un escu, douz escu.
Had gadiâ! had gadiâ!
A stick came
and hit the dog
that bit the cat
that ate the goat
that my father bought
for two zuzim.
One little goat, one little goat.
וְאָתָא נוּרָא
וְשָׂרַף לְחֻטְרָא,
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא,
דְּנָשַׁךְ לְשֻׁנְרָא,
דְּאָכְלָה לְגַדְיָא,
דְּזַבִּן אַבָּא
בִּתְרֵי זוּזֵי,
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.
Es vengu lou fiau,
A brula lou bastoun,
Qué avié battu lou cin,
Qué avié mourdu lou ca,
Qué avié mangia lou cabri,
Qué avié aciéta moun païré,
Un escu, douz escu.
Had gadiâ! had gadiâ!
A fire came
and burned the stick
that hit the dog
that bit the cat
that ate the goat
that my father bought
for two zuzim.
One little goat, one little goat.
וְאָתָא מַיָּא
וְכָבָה לְנוּרָא,
דְּשָׂרַף לְחֻטְרָא,
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא,
דְּנָשַׁךְ לְשֻׁנְרָא,
דְּאָכְלָה לְגַדְיָא,
דְּזַבִּן אַבָּא
בִּתְרֵי זוּזֵי,
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.
Es véngu l’aïga,
A amoussa lou fiau,
Qué avié brula lou bastoun,
Qué avié battu lou cin,
Qué avié mourdu lou ca,
Qué avié mangia lou cabri,
Qué avié aciéta moun païré,
Un escu, douz escu.
Had gadiâ! had gadiâ!
Water came
and put out the fire
that burned the stick
that hit the dog
that bit the cat
that ate the goat
that my father bought
for two zuzim.
One little goat, one little goat.
וְאָתָא תּוֹרָא
וְשָׁתָא לְמַיָּא,
דְּכָבָה לְנוּרָא,
דְּשָׂרַף לְחֻטְרָא,
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא,
דְּנָשַׁךְ לְשֻׁנְרָא,
דְּאָכְלָה לְגַדְיָא,
דְּזַבִּן אַבָּא
בִּתְרֵי זוּזֵי,
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.
Es vengu lou biauou,
A bégu l’aïga,
Qué avié amoussa lou fiau,
Qué avié brula lou bastoun,
Qué avié battu lou cin,
Qué avié mourdu lou ca,
Qué avié mangia lou cabri,
Qué avié aciéta moun païré,
Un escu, douz escu.
Had gadiâ! had gadiâ!
An ox came
and drank the water
that put out the fire
that burned the stick
that hit the dog
that bit the cat
that ate the goat
that my father bought
for two zuzim.
One little goat, one little goat.
וְאָתָא הַשּׁוֹחֵט
וְשָׁחַט לְתוֹרָא,
דְּשָׁתָא לְמַיָּא,
דְּכָבָה לְנוּרָא,
דְּשָׂרַף לְחֻטְרָא,
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא,
דְּנָשַׁךְ לְשֻׁנְרָא,
דְּאָכְלָה לְגַדְיָא,
דְּזַבִּן אַבָּא
בִּתְרֵי זוּזֵי,
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.
Ès vengu lou Sohet,[1] Le sacrificateur: l’égorgeur des animaux bons à manger.  
Qué a sahata (égorgé) lou biauou,
Qué avié bégu l’aïga,
Qué avié amoussa lou fiau,
Qué avié brula lou bastoun,
Qué avié battu lou cin,
Qué avié mourdu lou ca,
Qué avié mangia lou cabri,
Qué avié aciéta moun païré,
Un escu, douz escu.
Had gadiâ! had gadiâ!
A shoḥet came[2] The sacrificer: the butcher of animals acceptable [kosher] to eat.  
and slaughtered the ox
that drank the water
that put out the fire
that burned the stick
that hit the dog
that bit the cat
that ate the goat
that my father bought
for two zuzim.
One little goat, one little goat.
וְאָתָא מַלְאַךְ־הַמָּ֫וֶת
וְשָׁחַט לְשׁוֹחֵט,
דְּשָׁחַט לְתוֹרָא,
דְּשָׁתָא לְמַיָּא,
דְּכָבָה לְנוּרָא,
דְּשָׂרַף לְחֻטְרָא,
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא,
דְּנָשַׁךְ לְשֻׁנְרָא,
דְּאָכְלָה לְגַדְיָא,
דְּזַבִּן אַבָּא
בִּתְרֵי זוּזֵי,
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.
Es vengu l’Angé de la Mort,
Qué a sahata lou Sohet,
Qué avié sahata lou biauou,
Qué avié bégu l’aïga,
Qué avié amoussa lou fiau,
Qué avié brula lou bastoun,
Qué avié battu lou cin,
Qué avié mourdu lou ca,
Qué avié mangia lou cabri,
Qué avié aciéta moun païré,
Un escu, douz escu.
Had gadiâ! had gadiâ!
The Angel of Death came
and slaughtered the shoḥet
who slaughtered the ox
that drank the water
that put out the fire
that burned the stick
that hit the dog
that bit the cat
that ate the goat
that my father bought
for two zuzim.
One little goat, one little goat.
וְאָתָא הַקָּדוֹשׁ־בָּרוּךְ־הוּא
וְשָׁחַט לְמַלְאַךְ־הַמָּ֫וֶת
דְּשָׁחַט לְשׁוֹחֵט,
דְּשָׁחַט לְתוֹרָא,
דְּשָׁתָא לְמַיָּא,
דְּכָבָה לְנוּרָא,
דְּשָׂרַף לְחֻטְרָא,
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא,
דְּנָשַׁךְ לְשֻׁנְרָא,
דְּאָכְלָה לְגַדְיָא,
דְּזַבִּן אַבָּא
בִּתְרֵי זוּזֵי,
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.
Es vengu Hakkadoss Baruch Hu (le Saint béni soit-il).
Qué a sahata l’Angé dè la Mort
Qué avié sahata lou Sohet,
Qué avié sahata lou biauou
Qué avié bégu l’aïga,
Que avié amoussa lou fiau,
Qué avié brula lou bastoun,
Qué avié battu lou cin,
Qué avié mourdu lou ca,
Qué avié mangia lou cabri,
Qué avié aciéta moun païré,
Un escu, douz escu.
Had gadiâ! had gadiâ!
Then the blessed Holy One came
and slaughtered the Angel of Death
who slaughtered the shoḥet
who slaughtered the ox
that drank the water
that put out the fire
that burned the stick
that hit the dog
that bit the cat
that ate the goat
that my father bought
for two zuzim.
One little goat, one little goat.

This is “Had Gadiâ | Un Cabri: La Légende de l’Agneau (Poésie chaldaico-provençale, chantée a la table de famille les soirs de Paques),” a translation of Ḥad Gadya into Provençal-French by Dom Pedro Ⅱ (1825-1891), emperor of Brazil, as published in Poésies hébraïco-provençales du rituel israélite comtadin traduites et transcriptes par S. M. D. Pedro Ⅱ, de Alcântara, empereur du Brésil (1891), pp. 45-59. A note on the last page indicates the translation was made in Vichy, France on 30 July 1891. In his introduction (pp. viii-xi), he writes:

Le chant «un agneau ou un chevreau: had gadiâ» (en hébr. chald. חד גדיא) s’entonne à la table de famille, lors des deux soirées de Pâques, et exprime lé rôle de la puissance providentielle dans les évènements de la vie des individus, comme de celle des peuples.[3] Ce chant traditionnel se trouve dans le Rituel des soirées de Pâques, connu sous le nom de הַגָּדָה = haggadâ: du nom de la partie homilétique du Talmud, d’où il a été tiré. (Seder Hakkontérès כז) 
The song “a lamb or a kid: had gadiâ” (in Hebrew-Chaldean [Aramaic] חד גדיא) is sung at the family table, on the two evenings of Passover, and expresses the role of providential power in the events of the life of individuals, as well as that of peoples.[4] This traditional song is found in the Passover Evening Ritual, known as הַגָּדָה = haggadâ: from the name of the homiletic part of the Talmud, from which it was taken. (Seder Hakkontérès כז) 
Au sommet de toutes les actions humaines se trouve la justice infinie, qui donne à chacun selon ses œuvres. Idée consolante pour les victimes de la violence et de l’iniquité! source de force et de courage pour la race, toujours opprimée, qui ne doit, enfin, son indépendance qu’aux bienfaits de la civilisation moderne.
At the summit of all human actions is the infinite justice, which gives to each one according to his deeds. A consoling idea for the victims of violence and iniquity! A source of strength and courage for the race, always oppressed, which owes its independence, at last, only to the benefits of modern civilization.
[….] 
 
Le Had gadiâ, chant d’«un chevreau», est plus régulier. Ecrit en chaldéen, c’est un simple exposé des conséquences rémunératrices qui s’enchaînent dans l’humanité, et n’offre rien de particulier au point de vue de la versification. Il n’est placé dans ce recueil que parce qu’à la table de famille on le traduit en langue provençale, laquelle était assurément au moyen-âge, la langue habituelle des israélites du Comtat et est demeurée en usage dans la cérémonie des soirées pascales chez les Hébreux de Vancien Comtat-Venaissin.
[….] 
 
The Had gadiâ, song of “a kid”, is more regular. Written in Chaldean, it is a simple exposition of the remunerative consequences that follow one another in humanity, and offers nothing particular from the point of view of versification. It is placed in this collection only because at the family table it is translated into Provençal, which was certainly in the Middle Ages the usual language of the Israelites of the Comtat and remained in use in the ceremony of the Paschal evenings among the Hebrews of Vancien Comtat-Venaissin.

The earliest known appearance of “Ḥad Gadya,” by an unknown author, can be found, handwritten, in the Prague Haggadah (1526). The Aramaic has been vocalized according to the Prague Haggadah (1590). Besides the transcription of the Aramaic with its vocalization, I have also added a translation adapted from Eve Levavi Feinstein’s Passover Haggadah translation. –Aharon N. Varady

Source

Loading

 

Notes

Notes
1 Le sacrificateur: l’égorgeur des animaux bons à manger.
2 The sacrificer: the butcher of animals acceptable [kosher] to eat.
3 Ce chant traditionnel se trouve dans le Rituel des soirées de Pâques, connu sous le nom de הַגָּדָה = haggadâ: du nom de la partie homilétique du Talmud, d’où il a été tiré. (Seder Hakkontérès כז)
4 This traditional song is found in the Passover Evening Ritual, known as הַגָּדָה = haggadâ: from the name of the homiletic part of the Talmud, from which it was taken. (Seder Hakkontérès כז)

Contributor: Aharon N. Varady (editing/transcription)

Co-authors:

Featured Image:
Pedro II of Brazil photographed by Joaquim Insley Pacheco (1830–1912) in 1883. Biblioteca nacional do Brasil
Title: Pedro II of Brazil photographed by Joaquim Insley Pacheco (1830–1912) in 1883. Biblioteca nacional do Brasil
Caption: Pedro II of Brazil photographed by Joaquim Insley Pacheco (1830–1912) in 1883. Biblioteca nacional do Brasil