בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Prayers & Praxes   //   🌞︎ Prayers for the weekday, Shabbat, and season   //   Shabbat   //   Arvit l'Shabbat
Search
Exact matches only
Filter by Categories
Prayers & Praxes
Public Readings, Sources, and Cantillation
Compiled Prayer Books (Siddurim, Haggadot, &c.)
Miscellanea: Ketubot & Other Documents, Art & Craft, Essays on Prayer, &c.
☞   Arvit l’Shabbat

אֲדוֹן עוֹלָם (אשכנז)‏ | Adōn Olam, translated by Alice Lucas (1894)

אֲדוֹן עוֹלָם (אשכנז)‏ | Adōn Olam, translated by Ben Zion Bokser (1957)

אֲדוֹן עוֹלָם (אשכנז)‏ | Adōn Olam (United Synagogue of America, 1927)

אֲדוֹן עוֹלָם (אשכנז)‏ | Adōn Olam (Rabbinical Assembly & United Synagogue of America, 1946)

אֲדוֹן עוֹלָם | Adōn Olam, translated by Rabbi Marcus Jastrow after the abridged arrangement of Rabbi Benjamin Szold (1873)

מעריב ליל שבת לפי נוסח פרס העתיק | Maariv for the Sabbath Evening according to the Ancient Persian Rite

עמידה קצרה לליל שבת | Short Amidah for Leil Shabbat, by Rabbi Oded Mazor

תִּגְדַּל | Tigdal, by Rabbi Oded Mazor

אֲדוֹן עוֹלָם | Adōn Olam, interpretive translation by Rabbi Zalman Schachter-Shalomi

אֲדוֹן עוֹלָם (מזרח)‏ | Adon Olam, translation by Annie Kantar

אֲדוֹן עוֹלָם (ספרד)‏ | Adon Olam, rhyming translation by Rabbi David de Sola Pool (1937)

אֲדוֹן עוֹלָם (ספרד)‏ | Adon Olam, rhyming translation by Rosa Emma Salaman (1855)

יִגְדַּל (אשכנז)‏ | Yigdal, by Daniel ben Yehudah (rhyming translation by Ben Zion Bokser, 1957)

יִגְדַּל (ספרד)‏ | Yigdal, by Daniel ben Yehudah (rhyming translation by Rabbi David de Sola Pool, 1937)

יִגְדַּל (אשכנז)‏ | Yigdal, by Daniel ben Yehudah (translation by Rabbi Dr. Laura Duhan-Kaplan)

יִגְדַּל (אשכנז)‏ | Yigdal, by Daniel ben Yehudah (rhyming translation by Alice Lucas, 1898)

יִגְדַּל (אשכנז)‏ | Yigdal, by Daniel ben Yehudah (trans. United Synagogue of America, 1927)

יִגְדַּל (אשכנז)‏ | Yigdal, by Daniel ben Yehudah (German translation by Chajm Guski)