בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Cairo Geniza
Search
Exact matches only
Filter by Categories
Prayers & Praxes
Public Readings, Sources, and Cantillation
Compiled Prayer Books (Siddurim, Haggadot, &c.)
Miscellanea: Ketubot & Other Documents, Art & Craft, Essays on Prayer, &c.

 
tagged: Cairo Geniza

 

ברכת המזון לחול ולשבת | Birkat haMazon for Weekdays and on Shabbat from the Cairo Genizah fragment Or.1080 15.4

ילקוט מזמורים לבן סירא פרק נ״א | An Appendix of Psalms of Ben Sira chapter 51, vocalized, cantillated, and translated by Isaac Gantwerk Mayer

הגדה של פסח | Pesaḥ Haggadah (Nusaḥ Erets Yisrael), based on multiple Cairo Geniza manuscripts compiled and translated by Isaac Gantwerk Mayer

Wise Counsel: Selected verses from the Book of ben Sira for a Seliḥot Service by Paltiel Birnbaum

מזמור לבן סירא על זכות אבותינו (פרקים מד-נ)‏ | Paean of Ben Sira on the Merit of the Ancestors (ch. 44-50), vocalized and cantillated with the Poetic Masoretic System by Isaac Gantwerk Mayer

ברכת המזון לשבועות ‬| Birkat haMazon for Shavuot, according to the Cairo Geniza fragment ‫T-S H6.37 vocalized and translated by Isaac Gantwerk Mayer

קרובות לראש שנה לאילנות | Ḳerovot for Tu biShvat, by Yehudah ben R’ Hillel haLevi (ca. 11th c.)