בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Nusaḥ Sefaradi
Search
Exact matches only
Filter by Categories
Prayers & Praxes
Public Readings, Sources, and Cantillation
Compiled Prayer Books (Siddurim, Haggadot, &c.)
Miscellanea: Ketubot & Other Documents, Art & Craft, Essays on Prayer, &c.

 
tagged: Nusaḥ Sefaradi

 

זמירות המזרח: מחזור ליום כפור | Zemirot haMizraḥ: Maḥzor for Yom Kippur, by Daniel Cayre (Kanisse 2021)

סדור שפתי צדיקים (ספרד)‏ | Siddur Siftei Tsadiqim (The Form of Prayers) vol. 6: Seder haTefilot laTaaniyot (1838)

אָמוֹן יוֹם זֶה | Amon Yom Zeh, an introduction to the Azharot of ibn Gabirol by David ben Elazar ibn Paquda (ca. 12th c.)

בִּרְכַּת הָאִילָנוֹת | The Blessing of Flowering Fruit Trees in the Spring Season

סידור מסורתי | Siddur Masorti (Izzun Books 2019)

מנחת תודה | Minḥat Todah :: Service for Thanksgiving Day, arranged by Rabbi David de Sola Pool (1945)

אֲדוֹן הַסְּלִיחוֹת | Adon Seliḥot (Lord of Forgiveness), a pizmon for Seliḥot and Yom Kippur

תפלות ליום כיפור (ספרד)‏ | Tefilot l’Yom Kippur, arranged and translated by Rabbi David de Sola Pool (1939)

תפילות לראש השנה (ספרד)‏ | Tefilot l’Rosh haShanah, arranged and translated by Rabbi David de Sola Pool (1937)

סדר התפלות ליום כפור (ספרד)‏ | Seder haTefilot l’Yom Kippur, edited and revised by Moses Gaster (1904, amended 1934)

תפלות למועדים (ספרד)‏ | Tefilot l’Mo’adim, arranged and translated by Rabbi David de Sola Pool (1947)

הַנּוֹתֵן תְּשׁוּעָה | Prayer for the Government on Thanksgiving Day, offered by Rabbi David de Sola Pool (1945)

סדר התפילות (ספרד)‏ | Seder haTefilot, a bilingual Hebrew-English prayerbook translated and arranged by Rabbi David de Sola Pool (1941)

סידור פרחי (ספרד)‏ | Siddur Farḥi, a bilingual Hebrew-Arabic prayerbook by Dr. Hillel Farḥi (1913)

סדר התפלות לראש השנה (ספרד)‏ | Seder haTefilot l’Rosh haShanah, edited and revised by Moses Gaster (1903)

סדר התפלות חלק א׳ (ספרד)‏ | Seder haTefilot vol.1: Daily and Occasional Prayers, translated by Rabbi David de Aaron de Sola (1835/1852), edited and revised by Moses Gaster (1901)

סדר תפלת כל פה (ספרד)‏ | Seder Tefilat Kol Peh, a bilingual Hebrew-Ladino prayerbook (1891)

ספר תפילת החדש (ספרד)‏ | The Daily Prayers, a bilingual Hebrew-Marathi prayerbook arranged and translated by Joseph Ezekiel Rajpurkar (1889)

סדר תפילות (ספרד)‏ | Καθημεριναι Προσευχαι | Seder Tefilot, a bilingual Hebrew-Greek prayerbook translated and arranged by R’ Yosef Naḥmuli (Corfu 1885)

Haftarah Reading for Parashat Qedoshim (Ezekiel 20:2-20 [Sefaradim]): Chantable English translation with trōp, by Len Fellman

ברכת תפלין | Ευχη Δια Τα “Τεφιλιν„ (Φυλακτηρια) :: The Blessings for Wrapping and Crowning Oneself with Tefillin, Greek translation by Yosef Naḥmuli (1885)

אֲדוֹן עוֹלָם (מזרח)‏ | Adon Olam, translation by Annie Kantar

אֲדוֹן עוֹלָם (ספרד)‏ | Adon Olam, rhyming translation by Rabbi David de Sola Pool (1937)

אֲדוֹן עוֹלָם (ספרד)‏ | Adon Olam, rhyming translation by Rosa Emma Salaman (1855)

סדר התפלות לחג הסכות (ספרד)‏ | Seder haTefilot l’Ḥag haSukkot, edited and revised by Moses Gaster (1906)

סדר התפלות לפסח ולשבועות (ספרד)‏ | Seder haTefilot l’Pesaḥ u’l’Shavuot, edited and revised by Moses Gaster (1906)

Maḥzor Aram Tsoba (1560)

סדור התפלות (ספרד)‏ | Seder haTefilot: The Order of the Daily Prayers in Hebrew and English According to the Custom of the Spanish & Portuguese Jews, compiled and translated by David Levi (2nd ed. 1810)

סדור שפתי צדיקים (ספרד)‏ | Siddur Siftei Tsadiqim (The Form of Prayers) vol. 1: Seder haTefilot miKol haShanah (1837)

סדור שפתי צדיקים (ספרד)‏ | Siddur Siftei Tsadiqim (The Form of Prayers) vol. 4: Seder haTefilot l’Ḥag haSukkot (1837)

סדור שפתי צדיקים (ספרד)‏ | Siddur Siftei Tsadiqim (The Form of Prayers) vol. 3: Seder haTefilot l’Yom haKipurim (1838)

סדור שפתי צדיקים (ספרד)‏ | Siddur Siftei Tsadiqim (The Form of Prayers) vol. 2: Seder haTefilot l’Rosh haShanah (1837)

(ספרד)‎‏ Prayers for Shabbath, Rosh-Hashanah, and [Yom] Kippur (translated by Isaac Pinto, 1766)

(ספרד)‎‏ Orden de las Oraciones de Ros Ashanah y Kipur (Spanish translation by Ḥakham Ishak Nieto, 1740)

(ספרד)‎‏ Orden de las Oraciones Cotidianas Ros Hodes Hanuca y Purim (Spanish translation by Ḥakham Ishak Nieto, 1771)