סליחה לימים הנוראים | Seliḥah for the Days of Awe, by Rabbi Ben-Tsiyon Meir Ḥai Uziel

Loading Source (Hebrew) Contribute a translation ברעדה ויראה באנו לפניך כי מי לא יירא מאימת דינך, בגילה וצהלה נעמוד לפני כסא משפטך, כי אתה חנון ורחום לכל דורשיך, טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיך. נקנו יי מטומאת מחשבותינו. טהרנו וכפר פשעינו ועוונינו, לב טהור ברא לנו אלהינו ורוח נכון חדש בקרבנו, ולא נשוב עוד לכסלה . . .

סליחה מר׳ יצחק אבן גיאת | Seliḥah by Yitsḥaq ben Yehudah Ibn Ghayyat (ca. 11th century) translated by Reb Zalman Schachter-Shalomi z”l

The following love poem is one of the Selihot recited between Rosh Hashanah and Yom Kippur. Ibn Gayat (1038 – 1089) was not timid about using the most intimate symbols in asking God to become reconciled with us. . . .

A Mini-Seliḥot, by Rabbi Menachem Creditor

One small request to accompany the seliḥot service. . . .

קדוש לסעודה מפסקת לפני יום הכפורים | Ḳiddush for the Seudah Mafseket before Yom Kippur, by Isaac Gantwerk Mayer

A kiddush for the se’udah (feast) preceding Yom Kippur and its fast. . . .

וִדּוּי | Vidui (confession), translated by Naomi Socher-Lerner

The Yom Kippur vidui — confession — translated by Naomi Socher-Lerner. . . .

הַוִּדּוּי הַמַּשְׁלִים | HaVidui Ha-Mashlim :: Complementary Confession, by Rabbi Binyamin Holtzman

Ahavnu – We have loved, Bakhinu – we have cried, Gamalnu – we have given back, Dibarnu yofi – we have spoken great things! He’emanu – We have believed, v’Hish’tadalnu – and we tried to give our best effort, Zakharnu – we have remembered, Chibaknu – we have embraced, Ta’amnu Sefer – we have chanted Your book! . . .

A Prayer for Yom Kippur, by Andy Izenson

A prayer for teshuvah. . . .

תחנה אמהות | Tkhine of the Matriarchs for Yizkor on Rosh Hashanah, Yom Kippur, and Yamim Tovim by Seril Rappaport (ca. 18th century)

“Tkhine of the Matriarchs for Yizkor on Rosh Hashanah, Yom Kippur, and Yamim Tovim” by Rebbetsin Seril Rappaport is a faithful transcription of her tkhine included in “תחנה אמהות מן ראש חודש אלול” (Tkhine of the Matriarchs for the New Moon of Elul) published in Vilna, 1874, as re-published in The Merit of Our Mothers בזכות אמהות A Bilingual Anthology of Jewish Women’s Prayers, compiled by Rabbi Tracy Guren Klirs, Cincinnati: Hebrew Union College Press, 1992. shgiyot mi yavin, ministarot nakeni. . . .

מי שענה… הוא יעננו | Mi She’anah… Hu Ya’anenu – A Seliḥah for Yom Kippur (egal adaptation by Lisa Exler and R’ Julia Andelman, 2004)

An egalitarian adaptation of the seliḥa for Yom Kippur. . . .

ימים נוראים | My Ten Days of Repentance Writing Exercise, by David Wolkin

David Wolkin writes, “I’ve been pushing this writing exercise for a while now, but I taught a class with it in my home on Sunday and it proved to be powerful and connecting for all of us in the room. If you’re reflecting/repenting this season, you might benefit from this.” . . .

ודוי חיובית | Positive Vidui, by Rabbi Avi Weiss

Melissa Scholten-Gutierrez writes, “Rav Avi spoke to us a few times as he was working through [composing] this [vidui] and I am truly moved by it. Let us not only remember and confess our wrong doings, but also what we did right this year.” . . .

ודוי | Vidui meditation, by Danny Cohen

Vidui means acknowledgment. It is not about self-flagellation or blame, but about honesty, coming into contact with our lives, our patterns and experiences, and ultimately about teshuva and learning. In contacting the pain and suffering which our modes of being have given rise to, our regret can help us to willfully divest ourselves of them and awaken the yearning for those modes of being which are life-affirming, supportive of wholeness, connection, integrity, and flourishing. With each one we tap on our heart, touching the pain and closed-heartedness we have caused, and simultaneously knocking on the door that it may open again. . . .

A Story of the World (for the Avodah Service on Yom Kippur) by R’ Yonah Lavery-Yisraeli

This Yom Kipur, our congregation (Beth Jacob Synagogue in Hamilton) requested a reworking of the piyyut, “Amits Koaḥ” (text, audio) since the language is very tough and resists plain translation into English. I was also commissioned to write a poem describing the history of the world from a Jewish perspective, from scratch and in English, for use at the beginning of the Avodah service. It turned out to be just as obscure as the original so I put in a little column to the right with a little reference what I was talking about. . . .

Between the Fires: A Kavvanah for Lighting Candles of Commitment, by Rabbi Arthur Waskow (the Shalom Center)

“Between the Fires: A Prayer for lighting Candles of Commitment” was composed by Rabbi Arthur Waskow, drawing on traditional midrash about the danger of a Flood of Fire, and the passage from Malachi. . . .

מִי שֶׁעָנָה…הוּא יַעֲנֵנוּ | Mi she’Anah…Hu Ya’anenu :: A Star Trek Seliḥah, by Isaac Gantwerk Mayer

A derivation of the popular piyyut for the Yamim Noraim, “Mi She’anu” which references the archetypal characters of the Star Trek paracosm. . . .

עַל חֵטְא | Interpretive Al Ḥeyt for Yom Kippur, by Rabbi Emily Aviva Kapor-Mater

The Al Cheyt (literally meaning “For the sin…”) is a confessional litany recited on Yom Kippur. It is an alphabetical acrostic; each one of its verses starting with a successive letter of the aleph-beit, to represent not only the moral failings that are specifically enumerated there, but the fullness of every way in which we missed the mark in the previous year. . . .

וידוי הגדול | Vidui HaGadol: The Great Confession, an Al Ḥeyt litany by Michal Talya

This vidui (confession), based on the traditional pattern of Yom Kipur confession, was written around 2011by Michal Talya and is used by several liberal communities in Israel. . . .

A Prayer before Candle-lighting, by Chaya Kaplan-Lester

Please God Let me light More than flame tonight. More than wax and wick and sliver stick of wood. More than shallow stream of words recited from a pocket book. . . .

הנני ☞ Hineni: Here I Am, a bookmark for your Rosh Hashanah and Yom Kippur maḥzor by Lieba B. Ruth

Lauren Deutsch designed a High Holy Days greeting card that is a yad (pointer) for all readers to use in their siddurim during services. It also functions as a place holder when one wishes to take a rest from following along. . . .

על חטא | Al Ḥeit, by Stew Albert & Judy Gumbo (2006)

Judy Gumbo co-authored this Al Ḥeit with her partner Stew Albert, ז״ל, before his passing in 2006. This Al Ḥeit was most recently used as part of Yom Kippur Kol Nidre services across the country in solidarity with Occupy Wall Street 5772. . . .

Haftarah Reading for Yom Kippur morning (Isaiah 57:14-58:14), a slightly midrashic translation by Arthur O. Waskow

As we move not just toward a new “year” (shanah) but toward a moment when repetition (sheni) becomes transformation (shinui), I hope we will remember the roots of Jewish renewal in the upheavals of the 1960s as well as the upheavals of the 1760s, the roots of Judaism in the great “political” speeches of the Prophets, and the teachings of Rabbi Abraham Joshua Heschel, who said that in a great civil rights march his legs were praying, and who argued again and again that “spirituality” and “politics” cannot be severed. As Heschel also said, “Prayer is meaningless unless it is subversive.” . . .


בסיעתא דארעא