בסיעתא דשמיא
//  Home  //   Needing Vocalization
Search
Exact matches only
Filter by Categories
Prayers & Praxes
Public Readings, Sources, and Cantillation
Compiled Prayer Books (Siddurim, Haggadot, &c.)
Miscellanea: Ketubot & Other Documents, Art & Craft, Essays on Prayer, &c.

 
tagged: Needing Vocalization

 

תפלה נוראה מרבי ישׁמעאל כהן הגדול | The Awesome Prayer of Rebbi Yishmael, the Kohen Gadol (Sefer Shem Tov Qatan 1706)

הרקיע השביעי | The Seventh Heavenly Dome, a description and hymn of divine praise from Sefer ha-Razim

A Prayer for Today (US Election Day 2020), by Rabbi Shai Held

A rabbinic Hebrew translation of the “Lord’s Prayer,” by Shem Tov ibn Shaprut (14th c.)

הושענא להושענא רבה תשפ״א | Save Us! A Hoshana Prayer, by Rabbi Shlomo Zuckier for Hoshana Rabbah 2020

סליחה לימים הנוראים | Seliḥah for the Days of Awe, by Rabbi Ben-Tsiyon Meir Ḥai Uziel

תפילה בתגובה למגפה | A Prayer in Response to the Coronavirus, by Rav Shmuly Yanklowitz (Valley Beit Midrash 2020)

בקרב כולם | in the midst of it all, a short prayer by Rabbi Menachem Creditor (2020)

תפילה לפני חלוקת תרופות | Prayer before the dispensation of medication, by Dafna Meir, z”l

כְּהַיּוֹם הַזֶּה בִּירוּשָׁלַיִם | k’Hayom HaZeh Birushalayim (This day in Jerusalem), a wedding prayer from the Seder Rav Amram Gaon (ca. 9th c.)

תפילת המדינה | Prayer for the State [of Israel], by S.Y. Agnon (1948)

מי שברך לחולים במגפה | Mi sheBerakh for those ill from the COVID-19 Coronavirus, by Nurit Novis (2020)

מי שברך לשלום החולים במגפת נגיף הקורונה | Mi sheBerakh for the Welfare of those Ill from the Coronavirus Epidemic (Schechter Rabbinical Seminary 2020)

תפילה לשלום המדינה בזמן מלחמה | Prayer for the Welfare of Israel in Wartime, by Rabbi Ron Aigen (2014)

אדמה ושמים | Adamah v’Shamayim (Earth & Heaven), a prayer-poem by Rabbi Louis Polisson after the song by Shimon Lev-Tahor (Suissa)

מִי שֶׁבֵּרַךְ | Mi sheBerakh for Victims of Slavery, by Rabbi Joshua Boettiger (2009)

תפילה לילדי עזה | A Prayer for Gaza’s Children, by Bradley Burston (2008)

תְּפִלָּה יְהוּדִית לְיוֹם הַנַּכְּבָּה | A Jewish Prayer for Nakba Day (يوم النكبة), by Sarah M.

תפילה לשלום ופיוס לישראלים ולפלסטינים ולכל העם | A Prayer for Peace and Reconciliation for Israelis, Palestinians, and all People by Rabbi Samuel Feinsmith

תפילה (ישראלית) לפני הכניסה לקלפי (למאמין וללא מאמין)‏ | Prayer before entering the voting booth in Israel (for believers and non-believers)

תפילה בכניסה לכנסת | Prayer for Entering the Knesset, by Dr. Chaim Hames-Ezra (2013)

תפילת ”על הנסים“ חדשה ליום י״ז בתמוז | Al Hanissim for 17 Tamuz, by Rav Ḥanan Schlesinger

Ḳinah for the Chmielnicki Massacres of 1648–1649 in Sefer Ḳol Yaaqov (1658)

Alternative Supplicatory Blessings for the Weekday Amidah by Rav Yehuda Lev Ashlag

הרחמן הוא ישבור עול כיבוש | Prayer to the Compassionate One for the Peace of Two States for Two Peoples (for Inclusion in the Birkat Hamazon) by Ira Tick

נחמו נחמו עמי | Naḥamu, Naḥamu Ami (Comfort, comfort, my people), a piyyut for Tisha b’Aḇ

הקול קטן של אליהו הנביא | A reflection on despair and suicide awareness to be read upon opening the door for Elijah at the Passover seder

תפילה להפך – מאבן בֹחן | Prayer for Transformation, from the poem “Even Boḥan” by Rabbi Ḳalonymus ben Ḳalonymus ben Meir (1322 C.E.)

כוונה ליום הבחירות | Kavvanah for Israeli Election Day, by Rabbi Noa Mazor

Prayer for the Centennial of the Inauguration of George Washington, by Rabbi Yaakov Yosef (1889)

תפילה לה׳ בעד חיי׳ המלך אדוננו ובעד טובת | Prayer for Alexandru Ioan I Cuza, Domnitor of Romania, by Rabbi Meir Leibush (1862)

תעודת גירות | Certificate of Conversion template for adults (Hebrew-English and gender-neutral), by Rabbi Jonah Rank

תפילת נחם על תשעה באב | Tefilat Naḥem on Tisha b’Av, by Rabbi Zalman Schachter-Shalomi (free translation by Gabbai Seth Fishman)

על הניסים ליום העצמאות | Al haNissim on the State of Israel’s Independence Day, by Josh Weinberg

ברכת המזון לסעודת טו באב | Birkat Hamazon additions for the Feast of Tu b’Av, by Gabriel Wasserman

תפילת יחיד | Tefillat yaḥid: a prayer for when praying by oneself, by David Zvi Kalman

הכרזת יום הבחירות | Declaration for Israeli Election Day, by Rabbi Oded Mazor