tagged: Needing Vocalization

 

הרקיע השביעי | The Seventh Heavenly Dome, a description and hymn of divine praise from Sefer ha-Razim

A hymn of praise found in the description of the 7th dome of heaven in Sefer ha-Razim . . .

A Prayer for Today (US Election Day 2020), by Rabbi Shai Held

A Prayer on US Election Day, Tuesday, November 3rd 2020. . . .

A rabbinic Hebrew translation of the “Lord’s Prayer,” by Shem Tov ibn Shaprut (14th c.)

A rabbinic Hebrew translation of the “Lord’s Prayer.” . . .

הושענא להושענא רבה תשפ״א | Save Us! A Hoshana Prayer, by Rabbi Shlomo Zuckier for Hoshana Rabbah 2020

A Hoshana prayer supplement for Hoshana Rabbah during the COVID-19 coronavirus pandemic in 2020. . . .

סליחה לימים הנוראים | Seliḥah for the Days of Awe, by Rabbi Ben-Tsiyon Meir Ḥai Uziel

Loading . . .

תפילה בתגובה למגפה | A Prayer in Response to the Coronavirus, by Rav Shmuly Yanklowitz (Valley Beit Midrash 2020)

A prayer offered in response to the COVID-19 coronavirus, by Rav Shmuly Yanklowitz (Valley Beit Midrash) . . .

תפילה לפני חלוקת תרופות | Prayer before the dispensation of medication, by Dafna Meir, z”l

This prayer was originally published April 13th, 2013 on Dafna Meir’s blog, Derekh Nashim (Women’s Ways), here, writing “את התפילה זכיתי לחבר תוך כדי למידה למבחן תרופות במחלקה הנוירוכירורגית בסורוקה, בה אני עובדת.” (The prayer I composed for a friend while studying for a test at the Neurosurgery department at Soroka Hospital, which I work.) English translation by Moshe F. via Israellycool. More about Dafna Meir, here and here. . . .

כְּהַיּוֹם הַזֶּה בִּירוּשָׁלַיִם | k’Hayom HaZeh Birushalayim (This day in Jerusalem), a wedding prayer from the Seder Rav Amram Gaon (ca. 9th c.)

A well-wishing prayer for couples on their wedding day found in the Seder Rav Amram Gaon. . . .

תפילת המדינה | Prayer for the State [of Israel], by S.Y. Agnon (1948)

In September 1948, while editing Rabbi Yitshak haLevi Hertzog’s new Prayer for the Welfare of the State of Israel, S.Y. Agnon (1888-1970) drafted this adaptation. . . .

מי שברך לחולים במגפה | Mi sheBerakh for those ill from the COVID-19 Coronavirus, by Nurit Novis (2020)

A prayer in response to the suffering of the coronavirus and the danger posed by its global spread. . . .

מי שברך לשלום החולים במגפת נגיף הקורונה | Mi sheBerakh for the Welfare of those Ill from the Coronavirus Epidemic (Schechter Rabbinical Seminary 2020)

A Mi Sheberakh prayer offered on behalf of those battling, suffering from, and imperiled by the 2019-2020 Coronavirus Outbreak and pandemic. . . .

תפילה לשלום המדינה בזמן מלחמה | Prayer for the Welfare of Israel in Wartime, by Rabbi Ron Aigen (2014)

A prayer for the welfare of Israel composed during the 2014 Israel-Gaza Conflict. . . .

אדמה ושמים | Adamah v’Shamayim (Earth & Heaven), a prayer-poem by Rabbi Louis Polisson after the song by Shimon Lev-Tahor (Suissa)

This poem was composed at the end of August 2020 / Elul 5780 as part of Rabbi Katy Allen’s Earth Etudes for Elul 5780. . . .

בקרב כולם | in the midst of it all, a short prayer by Rabbi Menachem Creditor (2020)

A short prayer of gratitude in the midst of a global pandemic and civil unrest. . . .

תְּפִלָּה יְהוּדִית לְיוֹם הַנַּכְּבָּה | A Jewish Prayer for Nakba Day (يوم النكبة), by Sarah M.

A Jewish prayer for Nakba Day, as commemorated on May 15th in the civil calendar of the Dawlat Filasṭīn. . . .

תפילה לשלום ופיוס לישראלים ולפלסטינים ולכל העם | A Prayer for Peace and Reconciliation for Israelis, Palestinians, and all People by Rabbi Samuel Feinsmith

Master of compassion and forgiveness, Cosmic Majesty Who is peace— Teach us Your ways, Show us the path that preserves life. Take note, Lord, for we are suffering deeply. Our guts are wrenched, Our hearts are turning within us. Violence has devoured outside, and inside it feels deathly. When enemies rose up against us to kill our babes, Courageous, precious boys, full of the light of life, shining like the radiance of the sky, Our hearts became angry, our vision lost its strength, and our spirits sunk. And still we turn to you— . . .

תפילה (ישראלית) לפני הכניסה לקלפי (למאמין וללא מאמין)‏ | Prayer before entering the voting booth in Israel (for believers and non-believers)

May it be the will [before the Lord our God and the God of our ancestors] that this ticket which I am placing in my ballot will join thousands of other tickets that will promise reasoned leadership that will strengthen democratic values, aspire towards peace with our neighbors, separate religion and state, be concerned with the weak and protect the laborers, fight corruption and exercise leadership through personal role modeling. May it be the will [before the Lord our God and the God of our ancestors] that the nation sitting in Zion will merit years of freedom, quiet, productivity, education and good health and that our children may never fear at all. . . .

תפילה בכניסה לכנסת | Prayer for Entering the Knesset, by Dr. Chaim Hames-Ezra (2013)

May it be Your will, Lord our God, God of our fathers and mothers, that I leave this house as I entered it – at peace with myself and with others. May my actions benefit all residents of the State of Israel. May I work to improve the society that sent me to this chamber and cause a just peace to dwell among us and with our neighbors. May I always remember that I am a messenger of the public and that I must take care to keep my integrity and innocence intact. May I, and we, succeed in all our endeavors. . . .

תפילת ”על הנסים“ חדשה ליום י״ז בתמוז | Al Hanissim for 17 Tamuz, by Rav Ḥanan Schlesinger

An Al Hanissim supplement for Sheva Asar b’Tamuz that acknowledges the fast day in light of the apparent achievements of the State of Israel, post-1948. . . .

Ḳinah for the Chmielnicki Massacres of 1648–1649 in Sefer Ḳol Yaaqov (1658)

A kinah/elegy for those massacred in the Chmielnicki massacres of 1648–1649 composed by a possible eyewitness to the tragedy. . . .

Alternative Supplicatory Blessings for the Weekday Amidah by Rav Yehuda Lev Ashlag

Loading . . .

הרחמן הוא ישבור עול כיבוש | Prayer to the Compassionate One for the Peace of Two States for Two Peoples (for Inclusion in the Birkat Hamazon) by Ira Tick

A prayer for the peaceful resolution of Israel’s conflicts with her neighbors and a mutually agreeable end to her dominion over the Palestinians, in Hebrew and in English, appropriate for inserting in the Birkat HaMazon especially on Shabbat and Festivals, or for reciting at any time. . . .

נחמו נחמו עמי | Naḥamu, Naḥamu Ami (Comfort, comfort, my people), a piyyut for Tisha b’Aḇ

This beautiful piyyut of unknown authorship is recited in most Sephardic, Mizrahi and Yemenite traditions on Tisha B’ab at Minḥah. In its stanzas, rich and replete with biblical references (as is particularly common in Sephardic Piyyut), God speaks to Jerusalem and promises to comfort her, and comfort and redeem her people. . . .

הקול קטן של אליהו הנביא | A reflection on despair and suicide awareness to be read upon opening the door for Elijah at the Passover seder

Although God often speaks to humanity in the rumble of earthquakes, the roaring of wind and the thunder of storms, God spoke to Elijah, instead, in a still small voice. And, it was the nurturing power of the still small voice that slowly gave Elijah the courage and strength to be able to peek out of his deep abyss. On this night when we welcome Elijah to join our celebration, we acknowledge those who are so pained that they cannot fully celebrate, for joy eludes them. Although we may witness their physical wound with our eyes, we must also find ways to become attuned to their spiritual hurt and their emotional despair. The blood from the wound in their heart may not be visible and the cry in the depth of their throat may not be audible unless we train ourselves to attend to them. But, they are there. Our challenge is see and hear the pain of those whose depression affects their lives. Our response does not have to be bold in order to make a difference. A still small voice can transform a frown into a smile. A caring whisper that says, “I care” can raise a stooped head. A tender embrace can provide salve to a soul racked with pain. . . .

תפילה להפך – מאבן בֹחן | Prayer for Transformation, from the poem “Even Boḥan” by Rabbi Ḳalonymus ben Ḳalonymus ben Meir (1322 C.E.)

A prayer by רבי קלונימוס בן קלונימוס Kalonymus ben Kalonymus that appears in his poem ספר אבן בוחן, יג Even Boḥan (§13), describing the author’s wish to have been born a Jewish woman. . . .

כוונה ליום הבחירות | Kavvanah for Israeli Election Day, by Rabbi Noa Mazor

כוונה ליום הבחירות יכולה להיאמר בכל שלב של יום הבחירות עצמו. בעיניי היא מתאימה בעיקר כחלק מתפילת שחרית של אותו היום או רגע לפני הכניסה אל מאחורי הפרגוד. נכתב על ידי נועה מזור, סטודנטית לרבנות, והרבה המלווה של נוער תל״ם. . . .

Prayer for the Centennial of the Inauguration of George Washington, by Rabbi Yaakov Yosef (1889)

The proclamation and prayer of chief rabbi Yaakov Yosef, on the centennial of President George Washington’s Inauguration . . .

תפילה לה׳ בעד חיי׳ המלך אדוננו ובעד טובת | Prayer for Alexandru Ioan I Cuza, Domnitor of Romania, by Rabbi Meir Leibush (1862)

The life of Rabbi Meir Leibush ben Yeḥiel Michel (MALBIM, 1809-1879) as a wandering rabbi and brilliant intellect reflects the changing expectations of Jews and Jewish religious authorities during the period of emancipation in 19th century Eastern Europe. In his capacity as the chief rabbi of Bucharest, Romania, MALBIM composed a prayer for Prince Alexander Ioan I Cuza (1820-1873), Domnitor. The prince had united the Danube principalities of Moldavia and Wallachia in 1862 to form the Kingdom of Romania. During his reign, he managed to bring about a series of important land reforms benefiting the peasantry of Romania, and he did try to improve the situation for Jews under his rule. The emancipation of the Jews of Romania, announced with the Proclamation of Islaz during the Wallachian Revolution of 1848, had never actually gone into effect. In 1865, the prince announced a project which would lead to the “gradual emancipation of the people of Mosaic faith” but this effort was never realized due to Alexandru Ioan’s forced abdication and replacement by a Prussian King in 1866. . . .

תעודת גירות | Certificate of Conversion template for adults (Hebrew-English and gender-neutral), by Rabbi Jonah Rank

A gender-neutral Hebrew-English conversion certificate template for adults. . . .

תפילת נחם על תשעה באב | Tefilat Naḥem on Tisha b’Av, by Rabbi Zalman Schachter-Shalomi (free translation by Gabbai Seth Fishman)

During the time before there was a State of Israel, those ideals in our hearts which we tried to practice and which we wanted others to practice, seemed not achievable where we were because, we felt we had no influence over our world where we were. And so, the longing for our homeland was tied into the longing for our dreams and our vision. Now that the state of Israel is with us, our dreams and our visions still remain distant from our lives and therefore when we say the Tisha B’av prayers we need to remind ourselves of the distance between that which we would have in this world and that which we do have. . . .

על הניסים ליום העצמאות | Al haNissim on the State of Israel’s Independence Day, by Josh Weinberg

An al haNissim prayer for Yom ha-Atsma’ut. . . .

ברכת המזון לסעודת טו באב | Birkat Hamazon additions for the Feast of Tu b’Av, by Gabriel Wasserman

Supplemental prayers for the Birkat Hamazon on Tu b’Av by Gabriel Wasserman . . .

תפילת יחיד | Tefillat yaḥid: a prayer for when praying by oneself, by David Zvi Kalman

God and God of my forefathers and foremothers, as I stand here in an innermost room and pray, so too should you in an innermost room heed my questions, my praises and my requests, both from the utterances of my mouth and the utterances of my heart. Even if I am silent, you will know that my tefilla is directed towards you, who is One and whose name is One, alone in all the worlds. My heart is awake and my voice knocks. Open for me, my Lord, my Perfect One, the gates of Tefilla. . . .

מִי שֶׁבֵּרַךְ | Mi sheBerakh for Victims of Slavery, by Rabbi Joshua Boettiger (2009)

We are grateful to Rabbi Joshua Boettinger and Rabbis for Human Rights–North America (RHR-NA) for sharing the following petitionary prayer, A Misheberakh for Victims of Slavery. Originally published by RHR-NA on their website in 2009, the prayer attends to the desperate need to eradicate all forms of slavery that persist today, especially in advance of the holiday celebrating our Z’man Cheruteinu, the season of our freedom, every Spring, every Pesaḥ. . . .

תפילה לילדי עזה | A Prayer for Gaza’s Children, by Bradley Burston (2008)

Lord who is the creator of all children, hear our prayer this accursed day. God whom we call Blessed, turn your face to these, the children of Gaza, that they may know your blessings, and your shelter, that they may know light and warmth, where there is now only blackness and smoke, and a cold which cuts and clenches the skin. . . .

הכרזת יום הבחירות | Declaration for Israeli Election Day, by Rabbi Oded Mazor

ההכרזה על יום הבחירות בנויה על נוסח ברכת החודש, ומיועדת להיאמר בשחרית של שבת לפני הבחירות. קהילות שאינן נוהגות להתפלל בשחרית מוזמנות להשתמש בתפילה בתפילת קבלת שבת של אותה השבת. נכתב על ידי הרב עודד מזור.‏ . . .