Exact matches only
//  Main  //  Menu

 
☰︎ Menu | 🔍︎ Search  //  Main  //   Needing Vocalization


 
tag: Needing Vocalization

 

תפילה לשלום | صلاه لاجل السلام | A prayer for Peace (רוח גלילית Spirit of Galilee, 29 April 2024)

תפילה ליום הבחירות מאת הרבה | A Prayer for Municipal Election Day [in the State of Israel], by Rabbi Noa Mazor

תפילה לזמן מלחמה | Prayer for Israel in Time of War, by Rabbi Dr. Reuven Kimelman

תפילה מונגשת לזמן מלחמה | A Prayer for Israel in Wartime, in simplified Hebrew (Masorti Movement in Israel 2023)

הושע נא | Hosha-na [after the war begun on Shemini Atseret 5784], by Rabbi Annie Lewis (10 October 2023)

תפילה לנוכח המלחמה שפרצה בבוקר שמיני עצרת, תשפ”ד | Prayer in response to the war that broke out on the morning of Shemini Atseret 5784, by Rabbi Gil Nativ (Masorti Movement 2023)

תְּפִלָּה עַל הָעַרְבוּת בְּעַד כׇּל יוֹשְׁבֵי יִשְׂרָאֵל | Prayer on Erev Shabbat for the Sake of All Residents of Israel, by Rebbitsen Hadassah Froman & Rabbah Tamar Elad-Appelbaum (2023)

ברכת יוצר האדם | Mi sheberakh for the egg donor, gestational surrogate, physicians, and parents of children celebrating their Bnei Mitsvah, by Rabbi Esteban Gottfried (2022)

תפילה למי שצריך לאכול בימי צום | Prayer for those who need to eat on fast days (A Mitzvah to Eat, 2022)

אדמה ושמים | Adamah v’Shamayim (Earth & Heaven), a prayer-poem by Rabbi Louis Polisson after the song by Shimon Lev-Tahor (Suissa)

הושענא להושענא רבה תשפ״א | Save Us! A Hoshana Prayer, by Rabbi Shlomo Zuckier for Hoshana Rabbah 2020

מי שברך לחולים במגפה | Mi sheBerakh for those ill from the COVID-19 Coronavirus, by Nurit Novis (2020)

מי שברך לשלום החולים במגפת נגיף הקורונה | Mi sheBerakh for the Welfare of those Ill from the Coronavirus Epidemic (Schechter Rabbinical Seminary 2020)

בקרב כולם | in the midst of it all, a short prayer by Rabbi Menachem Creditor (2020)

תפילה בתגובה למגפה | A Prayer in Response to the Coronavirus, by Rav Shmuly Yanklowitz (Valley Beit Midrash 2020)

תעודת גירות בישראל (קדם־גיל־מצות) | Certificate of Conversion for a Minor, by Rabbi Jonah Rank

תעודת זהות מאושרת בישראל (קדם־גיל־מצות) | Certificate of Affirmation of Jewish Identity for a Minor, by Rabbi Jonah Rank

תעודת גירות בישראל | Certificate of Conversion for an Adult, by Rabbi Jonah Rank

תעודת זהות מאושרת בישראל | Certificate of Affirmation of Jewish Identity for an Adult, by Rabbi Jonah Rank

תפילה מאת הרב עדין שטײנזלץ | A Prayer [in Response to Terror] by Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz

תפילת ”על הנסים“ חדשה ליום י״ז בתמוז | Al Hanissim for 17 Tamuz, by Rav Ḥanan Schlesinger

שמחת ברית | Simḥat Brit, by David Zvi Kalman (2018)

תפילה לפני חלוקת תרופות | Prayer before the dispensation of medication, by Dafna Meir, z”l

הקול קטן של אליהו הנביא | A reflection on despair and suicide awareness to be read upon opening the door for Elijah at the Passover seder

הכרזת יום הבחירות | Declaration for Israeli Election Day, by Rabbi Oded Mazor

כוונה ליום הבחירות | Kavvanah for Israeli Election Day, by Rabbi Noa Mazor

תפילה להצלתם של הבחורים החטופים | Prayer for the rescue of the kidnapped youths, by Rabbi Shlomo Mosheh Amar (16 June 2014)

תְּפִלָּה יְהוּדִית לְיוֹם הַנַּכְּבָּה | A Jewish Prayer for Nakba Day (يوم النكبة), by Sarah M.

הרחמן הוא ישבור עול כיבוש | Prayer to the Compassionate One for the Peace of Two States for Two Peoples (for Inclusion in the Birkat Hamazon) by Ira Tick (2014)

תפילה לשלום ופיוס לישראלים ולפלסטינים ולכל העם | A Prayer for Peace and Reconciliation for Israelis, Palestinians, and all People by Rabbi Samuel Feinsmith (2014)

תפילה לשלום המדינה בזמן מלחמה | Prayer for the Welfare of Israel in Wartime, by Rabbi Ron Aigen (2014)

תפילה (ישראלית) לפני הכניסה לקלפי (למאמין וללא מאמין)‏ | Prayer before entering the voting booth in Israel (for believers and non-believers)

על הניסים ליום העצמאות | Al haNissim on the State of Israel’s Independence Day, by Josh Weinberg

תפילה בכניסה לכנסת | Prayer for Entering the Knesset, by Dr. Chaim Hames-Ezra (2013)

תפילת יחיד | Tefillat yaḥid: a prayer for when praying by oneself, by David Zvi Kalman

מִי שֶׁבֵּרַךְ | Mi sheBerakh for Victims of Slavery, by Rabbi Joshua Boettiger (2009)

תפילה לילדי עזה | A Prayer for Gaza’s Children, by Bradley Burston (2008)

אחרי הצונמי | Prayer in the Wake of a Tsunami, by Rabbi Shai Held (2004)

ברכות־הנפטרין על פי האמונה הבוקוניסטית | the Last Rites of Bokonon, by Kurt Vonnegut (1963, Hebrew translation by Amatsyah Porat 1978)

Alternative Supplicatory Blessings for the Weekday Amidah by Rav Yehuda Lev Ashlag

סליחה לימים הנוראים | Seliḥah for the Days of Awe, by Rabbi Ben-Tsiyon Meir Ḥai Uziel

תפילת המדינה | Prayer for the State [of Israel], by S.Y. Agnon (1948)

מי שברך לשבויים | Mi sheBerakh for the Captives, after Kristallnacht (Hamburg, November 1938)

תפלה לבני ישראל בעד הצלחת יושבי ארצנו בּמלחמתם עם השׂפּנים | Prayer for the success of the United States in its war with Spain, by Rabbi Joshua Seigel (1898)

Prayer for the Centennial of the Inauguration of George Washington, by Rabbi Yaakov Yosef (1889)

תפילה לה׳ בעד חיי׳ המלך אדוננו ובעד טובת | Prayer for Alexandru Ioan Ⅰ Cuza, Domnitor of Romania, by Rabbi Meir Leibush (1862)

תפלה למשה | Prayer of Gratitude at the Consecration of the Montefiore Synagogue at Ramsgate, by Sir Moses Montefiore (1833)

תפלה נוראה מרבי ישׁמעאל כהן הגדול | The Awesome Prayer of Rebbi Yishmael, the Kohen Gadol (Sefer Shem Tov Qatan 1706)

Ḳinah for the Chmielnicki Massacres of 1648–1649, by Yaaqov Ḳoppel ben Tsvi Margoliyot (1658)

נחמו נחמו עמי | Naḥamu, Naḥamu Ami (Comfort, comfort, my people), a piyyut for Tishah b’Aḇ

אָבִינוּ יִתְקַדֵּשׁ | Avinu Yitqadesh, a rabbinic Hebrew translation of the Lord’s Prayer by Shem Tov ibn Shaprut (14th c.)

תפילה להפך – מאבן בֹחן | Prayer for Transformation, from the poem “Even Boḥan” by Rabbi Ḳalonymus ben Ḳalonymus ben Meir (1322 C.E.)

כְּהַיּוֹם הַזֶּה בִּירוּשָׁלַיִם | k’Hayom HaZeh Birushalayim (This day in Jerusalem), a wedding prayer from the Seder Rav Amram Gaon (ca. 9th c.)

הרקיע השביעי | The Seventh Heavenly Dome, a description and hymn of divine praise from Sefer ha-Razim

תפילת נחם על תשעה באב | Tefilat Naḥem on Tishah b’Av, by Rabbi Zalman Schachter-Shalomi (free translation by Gabbai Seth Fishman)